Jak udowodnić znęcanie się nad rodziną?

Z tego artykułu Jak udowodnić znęcanie się nad rodziną dowiesz się:

 • jakie dowody dołączyć do zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną, nękania, pobicia, gróźb karalnych lub innego przestępstwa z użyciem przemocy?
 • jak udowodnić przemoc fizyczną i psychiczną nad rodziną?
 • na czym polega przesłuchanie ofiary przemocy domowej na Policji?
 • jak udokumentować obrażenia ciała doznane na skutek przemocy domowej?
 • jak uzyskać obdukcję lekarską, jaki lekarz wystawia obdukcję lekarską i ile kosztuje obdukcja?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie dowody dołączyć do zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną?

Przed złożeniem na Policji zawiadomienia o przestępstwie znęcania się, uporczywego nękania, pobicia czy innego przestępstwa z użyciem przemocy zastanów się nad dowodami, które potwierdzą, że Twój mąż, konkubent, rodzic czy dziecko stosuje wobec Ciebie przemoc.

Znęcanie się nad rodziną można potwierdzić, to znaczy udowodnić następującymi dowodami:

 • zeznania świadków przemocy domowej, a więc osób które widziały lub słyszały jak Twój mąż lub konkubent używa wobec Ciebie przemocy lub osób, które widziały na Twoim ciele ślady pobicia. Świadkami w sprawie karnej o znęcanie się nad rodziną mogą być również osoby, którym ofiara przemocy zwierzała się – opowiadała o przemocy, jakiej doznaje w domu
 • notatki urzędowe z interwencji Policji wobec sprawcy przemocy domowej i zeznania Policjantów, którzy przeprowadzali interwencje w domu ofiary przemocy
 • nagrania awantur wszczynanych przez sprawcę przemocy domowej, np. jego głosu z wyzwiskami lub groźbami pod Twoim adresem
 • maile lub sms-y z wyzwiskami lub groźbami kierowanymi przez sprawcę przemocy domowej
 • ślady pobicia, a więc ślady obrażeń ciała doznanych przez ofiarę przemocy domowej – zadrapania, siniaki, opisane w protokole oględzin ciała sporządzonym przez Policjanta lub w dokumentacji medycznej z udzielenia Ci pomocy medycznej
 • obdukcje lekarskie, a więc zaświadczenia od lekarza opisujące obrażenia ciała doznane na skutek przemocy
jak udowodnić znęcanie się nad rodziną

O tym, jak napisać zawiadomienie o przestępstwie znęcania się nad rodziną przeczytasz w artykułach:

Jak wskazać w zawiadomieniu o znęcaniu się nad rodziną dowody potwierdzające przemoc domową?

A oto kilka rad, jak wskazać dowody na potwierdzenie przemocy w zawiadomieniu o przestępstwie znęcania się nad rodziną:

 • wskazując jako dowód świadków przemocy domowej podaj ich imiona, nazwiska oraz adres zamieszkania, a w miarę możliwości także telefon kontaktowy. Dzięki temu świadkowie wskazani w zawiadomieniu o znęcaniu się nad rodziną zostaną szybciej przesłuchani. Nie obawiaj się podania adresu zamieszkania i nr telefonu świadków przemocy domowej – dane te zostaną utajnione, a sprawca przemocy nie będzie miał do nich dostępu
 • wskazując jako dowód nagrania awantur wszczynanych przez sprawcę przemocy zachowaj oryginalny nośnik z zapisem nagrania oraz urządzenie nagrywające. Dla przykładu, gdy nagrałaś wyzwiska męża za pomocą telefonu komórkowego, wówczas wyjmij z telefonu i zachowaj kartę pamięci z zapisem nagrania oraz sam telefon. Umożliwi to potwierdzenie autentyczności nagrania, gdyby sprawca przemocy je podważał. Do zawiadomienia o znęcaniu się nad rodziną dołącz płytę CD lub pendrive z nagraniem awantury
 • wskazując jako dowód dokumentację medyczną z opisem doznanych przez Ciebie obrażeń ciała złóż ją w trakcie przesłuchania w charakterze świadka. Gdy nie masz całej dokumentacji medycznej zażądaj od Policjanta jej dołączenia do akt sprawy wskazując placówkę medyczną w której się znajduje.

Jak wygląda przesłuchanie na Policji osoby pokrzywdzonej znęcaniem się nad rodziną?

Pierwszym dowodem przeprowadzanym w sprawie karnej o znęcaniu się nad rodziną, po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie jest przesłuchanie w charakterze świadka osoby pokrzywdzonej przestępstwem znęcania.

Oto kilka rad, jak przygotować się do przesłuchania na Policji w sprawie karnej o znęcanie się nad rodziną:

Przede wszystkim przed przesłuchaniem na Policji przypomnij sobie:

 • od kiedy Twój mąż, konkubent czy partner stosuje wobec Ciebie przemoc? Nie chodzi tu o podanie dokładnej daty, ale co najmniej miesiąca i roku, od którego doświadczasz przemocy
 • jak wygląda przemoc, której doświadczasz w domu? Chodzi tu o opisanie Policjantowi, czy jesteś wyzywana, jeśli tak to jakimi słowami, czy jesteś upokarzana, jeśli tak to w jaki sposób, czy jesteś bita, jeśli tak to czy jesteś kopana, bita pięściami, czy mąż lub konkubent Ci grozi, jeśli tak to w jaki sposób, czy grozi Ci pobiciem, zabiciem, wyrzuceniem z domu
 • czy tylko Ty doświadczasz w domu przemocy, czy również Twoje dzieci są ofiarami przemocy domowej?
 • co jest przyczyną przemocy ze strony męża czy konkubenta? Czy jest nim, np. wybuchowy charakter męża, czy może jego alkoholizm, jeśli tak to czy mąż chodzi na terapię dla osób uzależnionych od alkoholu
 • czy obawiasz się o własne życie lub zdrowie, lub o życie lub zdrowie Twoich dzieci?
 • czy zdarzyło się byś po pobiciu przez męża lub konkubenta potrzebowała pomocy lekarskiej, jeśli tak to u którego lekarza byłaś, czy jesteś posiadaniu dokumentacji medycznej, np. obdukcji lekarskich?
 • czy potrafisz wskazać osoby, które były świadkami przemocy ze strony męża czy konkubenta? Mogą to być osoby, które były naocznymi świadkami przemocy wobec Ciebie. Mogą to być również osoby, które widziały na twoim ciele ślady po pobiciu lub osoby, którym opowiedziałaś o przemocy w domu
 • czy znasz imiona i nazwiska oraz adresy osób, które były świadkami stosowanej wobec Ciebie przemocy?

Na zakończenie kilka rad przed czekającym Cię przesłuchaniem w charakterze pokrzywdzonej – świadka przemocy domowej:

 • nie obawiaj się – Twój mąż lub konkubent nie będzie uczestniczył w tym przesłuchaniu. Na tym etapie postępowania sprawca przemocy nie zostanie nawet zawiadomiony o Twoim przesłuchaniu
 • nie podpisuj protokołu przesłuchania w charakterze świadka bez jego wcześniejszego przeczytania. Powiedz Policjantowi by odczytał Twoje zeznania lub sama je przeczytaj, dopiero potem je podpisz
 • jeżeli czytając protokół przesłuchania zauważysz w nim błędy, od razu je sprostuj podczas tego samego przesłuchania – przed podpisaniem protokołu
 • jeżeli po powrocie do domu przypomnisz sobie coś ważnego o czym zapomniałaś powiedzieć w trakcie przesłuchania wówczas złóż uzupełniające zeznania
 • jeżeli po przesłuchaniu Cię w charakterze świadka twój mąż lub konkubent ponownie użyje wobec Ciebie przemocy to zgłoś się na Policję i złóż na ten temat uzupełniające zeznania.

Jak udowodnić pobicie przez sprawcę przemocy domowej w sprawie karnej o znęcanie się nad rodziną?

Jeżeli jesteś ofiarą fizycznej przemocy w rodzinie to powinnaś to udokumentować na potrzeby sprawy karnej o znęcanie się nad rodziną.

Ślady pobicia przez sprawcę przemocy domowej – np. zadrapania, siniaki można udowodnić w następujący sposób:

 • protokół oględzin obrażeń ciała doznanych w wyniku pobicia sporządzony przez Policję w sprawie karnej o znęcanie się nad rodziną
 • bezpłatne zaświadczenie o obrażeniach ciała wystawione przez każdego lekarza
 • płatna obdukcja lekarska wystawiona przez biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej

Protokół oględzin obrażeń ciała ofiary przemocy domowej sporządzony przez Policje w sprawie karnej o znęcanie się nad rodziną

Jeśli zostałaś pobita, wówczas możesz zgłosić się na Policję, złożyć ustnie zawiadomienie o przestępstwie, a Policjant powinien sfotografować doznane przez Ciebie obrażenia ciała i opisać je w protokole oględzin.

Zdarza się, że Policjanci nie chcą udokumentować obrażeń ciała doznanych przez zgłaszającą się po pobiciu ofiarę przemocy domowej. Tłumaczą, że nie są biegłymi z zakresu medycyny sądowej, a więc nie są uprawnieni do potwierdzenia zakresu obrażeń ciała ofiary przemocy. Pamiętaj wówczas, by nie ustąpić. Obowiązkiem Policji jest bowiem zabezpieczenie dowodów przestępstwa, w tym przypadku dowodu pobicia osoby pokrzywdzonej przemocą.

Zaświadczenie od lekarza o obrażeniach ciała doznanych na skutek przemocy domowej

Drugim sposobem udokumentowania doznanych na skutek przemocy domowej obrażeń jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego. Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) finansowanych ze środków publicznych każda ofiara użycia przemocy w rodzinie może domagać się bezpłatnego badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzajów uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodziniezaświadczenie o obrażeniach ciała doznanych przez ofiarę przemocy domowej może wystawić każdy lekarz. 

Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie powinno zawierać:

 • Imię, nazwisko oraz datę urodzenia osoby badanej,
 • Adres zamieszkania osoby badanej,
 • Rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby badanej,
 • Imię, nazwisko i specjalizację lekarza prowadzącego badanie,
 • Imię, nazwisko innych osób obecnych przy badaniu,
 • Pełną nazwę świadczeniodawcy wystawiającego zaświadczenie,
 • Datę i godzinę przeprowadzenia badania,
 • Datę i godzinę wystawienia zaświadczenia,
 • Opinię o stanie zdrowia osoby badanej, będącą wynikiem przeprowadzonego badania, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju stwierdzonych uszkodzeń ciała oraz możliwych przyczyn i czasu ich powstania,
 • Czytelną pieczęć i podpis lekarza.

Zaświadczenie o obrażeniach ciała odniesionych w wyniku przemocy domowej można uzyskać u każdego lekarza

Jeżeli do pobicia ofiary przemocy domowej doszło w nocy lub późnym wieczorem możesz udać się do ośrodka nocnej pomocy lekarskiej, a w większych miastach na SOR lub do szpitala pełniącego nocny dyżur. Warto, abyś zabrała ze sobą wydrukowany formularz, który można pobrać z poniższego adresu, ponieważ lekarze często nie wiedzą o ciążącym na nim obowiązku: wzór zaświadczenia o obrażeniach ciała ofiary przemocy domowej.

Wystawienie bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o obrażeniach ciała odniesionych na skutek przemocy domowej jest obowiązkiem lekarza

Obdukcja lekarska – czym jest, jaki lekarz może wystawić obdukcję i ile kosztuje obdukcja lekarska?

Kolejnym sposobem udokumentowania obrażeń, jakich doznałaś na skutek przemocy domowej jest uzyskanie obdukcji lekarskiej

Co to jest obdukcja lekarska?

Obdukcja lekarska to dokument – zaświadczenie wystawione przez biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej na potwierdzenie doznanych przez osobę badaną obrażeń ciała, mechanizmu powstania obrażeń ciała oraz kwalifikacji doznanego przez nią uszczerbku na zdrowiu.

Jaki lekarz może wystawić obdukcję lekarską?

Obdukcję lekarską może wystawić jedynie lekarz wpisany na listę biegłych z zakresu medycyny sądowej prowadzona przez każdy z Sądów Okręgowych.

Jak znaleźć lekarza uprawnionego do wystawienia obdukcji lekarskiej?

Aby znaleźć lekarza, który może wystawić obdukcję lekarską należy wejść na stronę internetową jednego z Sądów Okręgowych pobrać ze strony listę biegłych sądowych i znaleźć na niej biegłych z zakresu medycyny sądowej.

Każdy z biegłych z zakresu medycyny sądowej znajdujących się na liście biegłych w Sądzie Okręgowym jest uprawniony do wystawienia obdukcji lekarskiej.

Ile kosztuje obdukcja lekarska?

Za obdukcję lekarską trzeba zapłacić. Jej koszt waha się od 100 do 250 zł.

Na czym polega dowód z obdukcji lekarskiej?

Obdukcja lekarska wystawiona przez lekarza wpisanego na listę biegłych prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych jest dowodem na to, że osoba badana doznała opisanych w obdukcji obrażeń ciała, które mogły powstać w okolicznościach podanych przez osobę badaną i spowodowały naruszenie czynności narządów ciała osoby badanej przez okres czasu wskazany w obdukcji lekarskiej.

Obdukcja lekarska nie jest dowodem na to, że opisane przez lekarza obrażenia ciała powstały w okolicznościach podanych przez osobę badaną.

Obdukcja lekarska jest dowodem na to, że opisane w obdukcji obrażenia ciała mogły powstać w sposób podany przez osobę, która zgłosiła się do lekarza po obdukcję.

Obdukcja lekarska nie jest dowodem na to, że obrażenia ciała opisane w obdukcji zostały spowodowane, np. w wyniku pobicia przez konkretną osobę wskazaną przez osobę, która poddała się obdukcji lekarskiej.

Podsumowując:

 • obdukcja lekarska dowodzi, że osoba badana, np. ofiara przemocy domowej, doznała obrażeń ciała opisanych w obdukcji
 • obdukcja lekarska nie jest wystarczającym dowodem na to, że obrażenia ciała opisane w obdukcji przez lekarza powstały w sposób opisany prze osobę badaną, np. w wyniku pobicia przez męża, dowodzi, że mogły powstać w tych okolicznościach.

Obdukcja lekarska i zaświadczenie od lekarza o obrażeniach ciała – czym się różnią?

Pomiędzy obdukcją lekarską a zaświadczeniem lekarza o obrażeniach ciała zachodzą następujące różnice:

 • do wystawienia obdukcji lekarskiej jest uprawniony wyłącznie lekarz wpisany na listę biegłych z zakresu medycyny sądowej prowadzoną przez Prezesa właściwego Sądu Okręgowego, a zaświadczenie o obrażeniach ciała doznanych przez ofiarę przemocy domowej może być wystawiane przez każdego lekarza.
 • obdukcja lekarska jest płatna (bezpłatna tylko wtedy, gdy zleci ją Prokurator, Policja lub Sąd). Zaświadczenie o obrażeniach ciała ofiary przemocy domowej jest bezpłatne.
 • treść obdukcji lekarskiej jest szersza od zaświadczenia lekarza o obrażeniach ciała ofiary przemocy domowej. Obdukcja lekarska zawiera nie tylko opis obrażeń ciała, ale dodatkowo wskazanie, czy obrażenia ciała mogły powstać w sposób opisany przez osobę badaną oraz kwalifikację prawną doznanych obrażeń ciała.

Pamiętaj, że zgłaszając się na Policję po pobiciu celem zawiadomienia o przestępstwie, możesz domagać się, aby funkcjonariusze Policji dokonali tzw. oględzin ciała i sfotografowali doznane przez Ciebie obrażenia. Zdjęcia te będą następnie dołączone do akt postępowania przygotowawczego.

Podsumowując:

 • jeżeli masz możliwość udania się do lekarza wpisanego na listę biegłych (adresy gabinetów możesz znaleźć w Internecie na stronie Sądu Okręgowego) celem uzyskania obdukcji lekarskiej i możesz sobie pozwolić by zapłacić za wystawienie obdukcji, będzie to lepsze rozwiązanie. Obdukcja sporządzona przez biegłego lekarza sądowego będzie miała zawsze silniejszą moc dowodową od zaświadczenia przedstawionego przez lekarza
 • jeżeli masz daleko do gabinetów biegłych lekarzy sądowych lub nie masz pieniędzy na opłacenie wizyty, wystarczającym dowodem będzie zaświadczenie o doznanych obrażeniach ciała, które możesz uzyskać bezpłatnie od każdego lekarza.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, przemoc domowa znęcanie się nad rodziną, zawiadomienie o przestępstwie | Otagowano , , , | 1 komentarz

Jakie prawa mają ofiary przemocy w sprawie karnej?

Z tego artykułu Jakie prawa mają ofiary przemocy w sprawie karnej dowiesz się:

 • jakie prawa ma osoba pokrzywdzona przemocą w postępowaniu karnym o znęcanie się, pobicie, groźby karalne i inne przestępstwo z użyciem przemocy?
 • jakie są prawa ofiary przemocy w rodzinie w sprawie karnej przed Policją i Prokuratorem?
 • jakie prawa mają ofiary przemocy domowej w postępowaniu sądowym przeciwko sprawcy przemocy?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ofiara przemocy ma prawo złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się lub innym popełnionym z użyciem przemocy

Ofiara przemocy domowej ma prawo do złożenia zawiadomienia o popełnionym na jej szkodę przestępstwie znęcania się, uporczywego nękania (stalkingu), pobicia, gróźb karalnych, niszczenia mienia czy innym przestępstwie popełnionym z użyciem przemocy.

Ofiara przemocy domowej jest uprawniona do zawiadomienia o przestępstwie znęcania i innym przestępstwie związanym z przemocą popełnionym nie tylko w stosunku do siebie ale i w stosunku do innej osoby pokrzywdzonej, np. małoletniego dziecka.

Osoba pokrzywdzona przemocą domową może złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania lub innego przestępstwa z użyciem przemocy zarówno pisemnie jak i ustnie w najbliższym Komisariacie Policji.

Policja nie może odmówić przyjęcia od ofiary przemocy domowej zawiadomienia o popełnionym na jej szkodę przestępstwie.

Więcej na temat zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się napisałem w artykule Zawiadomienie o przestępstwie znęcania.

jakie prawa mają ofiary przemocy w sprawie karnej

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi można pobrać klikając na poniższy link: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi

Jakie prawa mają ofiary przemocy w sprawie karnej prowadzonej przez Policję?

Z chwilą złożenia zawiadomienia o przestępstwie znęcania się, uporczywego nękania, pobicia, gróźb czy innego przestępstwa związanego z przemocą domową ofiara przemocy staje się pokrzywdzoną – stroną postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję 

Ofiara przemocy domowej, jako osoba pokrzywdzona przestępstwem, ma w postępowaniu karnym prowadzonym przez Policję prawo do:

 • składania wniosków dowodowych, czyli wniosków o przeprowadzenie przez Policję czynności dowodowych, np. przesłuchania świadków, dokonania oględzin i opisu doznanych przez ofiarę przemocy obrażeń ciała, zgromadzenia dokumentacji medycznej, zwrócenia się o notatki urzędowe z interwencji Policji
 • uczestniczenia w czynnościach dowodowych przeprowadzanych przez Policję na wniosek osoby pokrzywdzonej przemocą
 • przeglądania akt sprawy karnej
 • sporządzania kserokopii i wykonywania zdjęć dokumentów z akt sprawy karnej
 • składania wniosków o zastosowanie przez Prokuratora wobec podejrzanego – sprawcy przemocy domowej środków zapobiegawczych, w szczególności nakazania sprawcy przemocy opuszczenia mieszkania czy zakazania mu kontaktowania się z pokrzywdzoną
 • wystąpienia do Prokuratora o złożenie do Sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego – sprawcy przemocy domowej
 • żądania wyznaczenia pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeśli ofiarę przemocy nie stać na wyznaczenie go z własnych pieniędzy

Osoba pokrzywdzona przemocą może zaskarżyć niekorzystne postanowienia Prokuratora w postępowaniu karnym

Jako osoba pokrzywdzona, ofiara przemocy domowej ma prawo do zaskarżenia niekorzystnych decyzji Policjanta lub Prokuratora prowadzącego dochodzenie o przestępstwo związane z przemocą domową, tj:

 • postanowienia Prokuratora o odmowie zastosowania wobec podejrzanego – sprawcy przemocy w rodzinie środków zapobiegawczych, np. nakazu opuszczenia mieszkania czy zakazu kontaktowania się z ofiarą przemocy
 • postanowienia Prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie przemocy domowej
 • postanowienia Prokuratora o umorzeniu dochodzenia w sprawie przemocy domowej

Jakie prawa mają ofiary przemocy domowej w sprawie karnej przed Sądem?

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w sprawie karnej o przestępstwo związane z przemocą domową: znęcania, nękania, pobicia, gróźb czy innego przestępstwa z użyciem przemocy oraz przedstawieniu sprawcy przemocy zarzutu popełnienia przestępstwa Prokurator kieruje akt oskarżenia do Sądu

Z chwilą skierowania przeciwko sprawcy przemocy domowej aktu oskarżenia sprawa trafia do Sądu.

Po skierowaniu do Sądu aktu oskarżenia ofiara przemocy domowej powinna złożyć w Sądzie oświadczenie, że będzie występowała w nim jako oskarżyciel posiłkowy. 

Oświadczenie o działaniu w sprawie karnej o przestępstwo związane z przemocą domową w charakterze oskarżyciela posiłkowego najlepiej złożyć od razu po otrzymaniu zawiadomienia o przekazaniu sprawy z aktem oskarżenia do Sądu i ustaleniu sygnatury – numeru sprawy w Sądzie.

Osoba pokrzywdzona przemocą może złożyć oświadczenie o działaniu w sprawie karnej w charakterze oskarżyciela posiłkowego najpóźniej do odczytania przez Prokuratora aktu oskarżenia na rozprawie głównej przed Sądem. Złożenie tego oświadczenia później jest nieskuteczne.

Oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego można złożyć w dowolnej formie, np. w piśmie wysłanym do Sądu lub ustnie na pierwszej rozprawie głównej.

Gorąco namawiam ofiary przemocy domowej do złożenia oświadczenia o działaniu w postępowaniu sądowym jako oskarżyciel posiłkowy – dzięki temu osoba pokrzywdzona przemocą zachowa prawa strony w postępowaniu karnym przed Sądem

Po złożeniu oświadczenia o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego osoba pokrzywdzona przestępstwem ma prawo do:

 • przeglądania akt sprawy karnej przeciwko sprawcy przemocy domowej w Sądzie
 • sporządzania kserokopii i fotokopii dokumentów z akt sprawy
 • składania wniosków dowodowych, czyli żądania przeprowadzenia przez Sąd czynności dowodowych, np. przesłuchania świadków
 • zadawania pytań przesłuchiwanym przez Sąd świadkom i biegłym
 • żądania zastosowania przez Sąd wobec oskarżonego – sprawcy przemocy środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania, nakazu opuszczenia mieszkania czy zakazu kontaktowania się z osobami pokrzywdzonymi przemocą
 • złożenia wniosku o nałożenie na sprawcę przemocy obowiązku zapłaty na rzecz ofiary przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przemocą
 • zajęcia stanowiska co do ukarania sprawcy przemocy przez Sąd w mowie końcowej przed wydaniem wyroku

Zaskarżanie niekorzystnych orzeczeń Sądu w sprawie karnej przeciwko sprawcy przemocy w rodzinie

Jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej przeciwko sprawcy przemocy ofiara przemocy ma prawo do zaskarżania niekorzystnych orzeczeń Sądu, tj:

 • złożenia zażalenia na odmowę zastosowania przez Sąd wobec oskarżonego – sprawcę przemocy środków zapobiegawczych, np. nakazu opuszczenia mieszkania
 • złożenia apelacji od wyroku Sądu uniewinniającego sprawcę przemocy domowej od zarzucanego mu przestępstwa związanego z przemocą domową, np. znęcania się nad rodziną
 • złożenia apelacji od wyroku skazującego sprawcę przemocy, gdy orzeczona przez Sąd kara jest zbyt łagodna
 • złożenia apelacji od wyroku Sądu skazującego sprawcę przemocy, gdy Sąd nie orzekł wobec sprawcy przemocy nakazu opuszczenia lokalu czy zakazu zbliżania się lub kontaktowania się z osobami pokrzywdzonymi
 • złożenia apelacji od wyroku skazującego sprawcę przemocy, gdy Sąd nie nałożył na oskarżonego obowiązku zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, albo orzeczona kwota naprawienia szkody jest zbyt niska

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, odszkodowanie i zadośćuczynienie za przemoc w rodzinie, prawa ofiar przemocy, przemoc domowa znęcanie się nad rodziną, zawiadomienie o przestępstwie | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Zadośćuczynienie i odszkodowanie od sprawcy przemocy

W poprzednim artykule Co robić w razie przemocy domowej? opisałem jakie prawa ma osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie.

Z tego artykułu Zadośćuczynienie i odszkodowanie od sprawcy przemocy dowiesz się:

 • czy osoba dotknięta przemocą może domagać się od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę?
 • w jakim postępowaniu: karnym czy cywilnym można żądać odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przemocą?
 • jak uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie od sprawcy przemocy domowej w postępowaniu karnym?
 • jak otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za przemoc w sprawie cywilnej?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy można uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy przemocy?

Osoba, która doświadczyła przemocy ze strony męża, żony, partnera, ojca czy matki lub innej osoby może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przemocą.

Odszkodowanie za przemoc domową to naprawienie szkody w majątku osoby pokrzywdzonej poniesionej na skutek przemocy – np. zwrot kosztów leczenia za uszczerbek na zdrowiu czy odszkodowania za zniszczone przez sprawcę przemocy przedmioty.

Zadośćuczynienie za przemoc domową to rekompensata pieniężna za krzywdę – strach, ból, cierpienie, poczucie wstydu, upokorzenia, konieczność ucieczki z domu – a więc za całą krzywdę wyrządzoną przez sprawcę przemocy.

W jakim postępowaniu domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia za przemoc domową?

Osoba pokrzywdzona przemocą domową może uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę od sprawcy przemocy zarówno w postępowaniu karnym jak i w postępowaniu cywilnym, to znaczy:

 • w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy przemocy o przestępstwo znęcania, stalkingu, pobicia, naruszenia nietykalności cielesnej, gróźb karalnych, znieważenia, uszkodzenia mienia lub każde inne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy

lub

 • w postępowaniu cywilnym wytoczonym przeciwko sprawcy przemocy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za przemoc w sprawie karnej

W postępowaniu karnym o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy, takie jak np. znęcanie się , stalking, czy pobicie osoba pokrzywdzona może domagać się nałożenia na oskarżonego sprawcę przemocy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – zarówno odszkodowania za szkodę majątkową, jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Aby uzyskać odszkodowania i zadośćuczynienie za przemoc domową osoba pokrzywdzona powinna najpóźniej do zakończenia przewodu sądowego przed Sądem I Instancji złożyć wniosek o nałożenie na sprawcę przemocy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem na podstawie art.46 Kodeksu Karnego.

Jeśli Sąd wyda wobec sprawcy przemocy wyrok skazujący wówczas Sąd musi nałożyć na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu w całości albo w części.

Prawomocny wyrok skazujący sprawcę przemocy, w którym Sąd nałożył na oskarżonego obowiązek zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia podlega wykonaniu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Ponadto, jeśli Sąd skazał sprawcę przemocy na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, wówczas niewykonanie przez skazanego orzeczonego w wyroku obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego powinien spowodować odwieszenie kary pozbawienia wolności , a więc zarządzenie jej wykonania.

odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy przemocy

Osoba pokrzywdzona przestępstwem może dochodzić od sprawcy przemocy dodatkowego odszkodowania i zadośćuczynienia ponad obowiązek naprawienia szkody orzeczony przez sąd karny w odrębnym postępowaniu cywilnym

Więcej o tym, jak napisać wniosek o nałożenie na sprawcę obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przemocą przeczytasz w artykule Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę

Odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy przemocy w postępowaniu cywilnym

Osoba, która na skutek przemocy domowej poniosła szkodę majątkową lub doznała krzywdy może złożyć przeciwko sprawcy przemocy pozew o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Najłatwiejszą drogę do uzyskania od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia mają te osoby pokrzywdzone, które uzyskały wcześniej w postępowaniu karnym wyrok skazujący sprawcę przemocy za przestępstwo.

Sąd cywilny w postępowaniu przeciwko sprawcy przemocy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia jest związany prawomocnym wyrokiem skazującym pozwanego – sprawcę przemocy za przestępstwo popełnione na szkodę pokrzywdzonego – powoda.

Powód (pokrzywdzony przestępstwem przemocy) nie musi udowadniać w sprawie cywilnej o odszkodowanie i zadośćuczynienie za przemoc domową, że pozwany dopuścił się wobec niego przemocy – gdyż to jest już udowodnione prawomocnym wyrokiem skazującym. Powód musi wówczas udowodnić jedynie, że na skutek przemocy poniósł szkodę majątkową albo doznał krzywdy oraz udowodnić rozmiar krzywdy.

Osoba pokrzywdzona przemocą domową może dochodzić od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia nawet, jeśli sprawca przemocy nie został skazany za przestępstwo. W takim przypadku powód (osoba pokrzywdzona przemocą) musi udowodnić w sprawie cywilnej, że pozwany (sprawca przemocy) stosował wobec niej przemoc fizyczną lub psychiczną oraz rozmiar szkody majątkowej i krzywdy doznanej na skutek przemocy.

Dlaczego warto domagać się od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawie karnej?

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy przemocy w postępowaniu karnym ma następujące zalety w stosunku do pozwu o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu cywilnym:

 • wniosek osoby pokrzywdzonej przemocą o nałożenie na sprawcę przemocy w wyroku skazującym obowiązku zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia nie podlega żadnej opłacie
 • wniosek o nałożenie na sprawcę przemocy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem można złożyć aż do zamknięcia przewodu sądowego w I Instancji
 • w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy przemocy osoba pokrzywdzona może składać wnioski dowodowe na potwierdzenie doznanej na skutek przemocy szkody majątkowej i krzywdy w toku całego postępowania. Nie ma tu prekluzji dowodowej jak w sprawach cywilnych, gdzie wszystkie wnioski dowodowe należy złożyć w pozwie o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia
 • prawomocny wyrok skazujący sprawcę przemocy w zakresie obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przemocą można egzekwować przez komornika, ale jednocześnie niewywiązanie się przez skazanego z nałożonego na niego obowiązku powinien spowodować odwieszenie, czyli zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszaniem jej wykonania.

Dochodzenie od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu karnym ma tylko jedną wadę:

 • kwoty orzekane przez sądy karne od sprawców przemocy tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia są zazwyczaj niższe od kwot zasądzanych przez sądy cywilne.

Wytłumaczenie takiej sytuacji jest dość proste: głównym celem postępowania karnego jest ustalenie, czy osoba oskarżona o przestępstwo z użyciem przemocy popełniła przestępstwo i wymierzenie jej kary. Orzeczenie odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz osoby pokrzywdzonej przemocą ma dla Sądu w sprawie karnej znaczenie drugorzędne. Ponadto sąd karny zakłada, że osoba pokrzywdzona przemocą może dochodzić od sprawcy przemocy pełnej rekompensaty za przemoc w odrębnym postępowaniu cywilnym.

Jak uzyskać pełne odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy przemocy?

By otrzymać pełne odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy przemocy osoba pokrzywdzona przemocą powinna:

 • złożyć w postępowaniu karnym wniosek o nałożenie na sprawcę przemocy obowiązku zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia
 • przedstawić Sądowi jak najwięcej dowodów potwierdzających rozmiar szkody majątkowej i krzywdy doznanych na skutek przemocy. Im lepiej udowodni zakres doznanej szkody, tym wyższe otrzyma odszkodowanie i zadośćuczynienie.
 • pozostałej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia dochodzić od sprawcy przemocy w oddzielnym postępowaniu cywilnym o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Do kiedy można domagać się od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę?

Roszczenie osoby pokrzywdzonej przemocą o nałożenie na sprawcę przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu karnym nie ulega przedawnieniu.

Oznacza to, że osoba pokrzywdzona przemocą może domagać się od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę w postępowaniu karnym dopóki nie nastąpi przedawnienie karalności przestępstwa popełnionego przez sprawcę przemocy.

Osoba pokrzywdzona na skutek przemocy może dochodzić od sprawcy przemocy odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu cywilnym do upływu 20 lat czynu popełnionego przez sprawcę przemocy, jeśli ten czyn (zachowanie) stanowił przestępstwo, a w pozostałych przypadkach do upływu 3 lat od czynu wyrządzającego szkodę.

Od tej zasady są 2 wyjątki:

 • jeśli osoba pokrzywdzona przemocą jest niepełnoletnia, wówczas przedawnienie jej roszczenia o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za przemoc ulega wydłużeniu do 2 lat od ukończenia 18 lat
 • jeśli osobą pokrzywdzoną przemocą jest małżonek sprawcy przemocy, wówczas przedawnienie roszczenia o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia zaczyna bieg dopiero od prawomocnego wyroku rozwodowego.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, odszkodowanie i zadośćuczynienie za przemoc w rodzinie, przemoc domowa znęcanie się nad rodziną | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Zawiadomienie o przestępstwie znęcania

W poprzednim artykule Co robić w razie przemocy domowej? opisałem co może i powinna zrobić osoba dotknięta przemocą w rodzinie.

Z tego artykułu Zawiadomienie o przestępstwie znęcania dowiesz się:

 • jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania?
 • do kogo wysłać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwie znęcania?
 • co napisać w zawiadomieniu o przestępstwie znęcania się?
 • jak udowodnić przestępstwo znęcania się nad rodziną?
 • co się dzieje po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie znęcania?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak i gdzie złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania?

Zawiadomienie o przestępstwie znęcania się można złożyć na jeden z dwóch sposobów:

ustnie – udając się do najbliższego Komisariatu Policji

albo

pisemnie – wysyłając pisemne zawiadomienie o przestępstwie do najbliższego Komisariatu Policji lub do Prokuratury

Ustne zawiadomienie o przestępstwie znęcania w Komisariacie Policji

Osoba doznająca przemocy może udać się do najbliższego Komisariatu Policji i tam złożyć ustnie zawiadomienie o przestępstwie znęcania się nad nią przez osobę najbliższą: męża, żonę, partnera (konkubenta), ojca, matkę, syna lub córkę.

Policja nie może odmówić przyjęcia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania.

Złożenie ustnie zawiadomienia o przestępstwie znęcania polega na tym, że:

 • osoba pokrzywdzona przestępstwem informuje – zawiadamia Policję o popełnionym na jej szkodę przestępstwie znęcania

a

 • Policjant sporządza protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania

W protokole z przyjęcia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się Policjant wpisuje:

 • imię i nazwisko osoby pokrzywdzonej przestępstwem znęcania
 • imię i nazwisko osoby, która dopuściła się przestępstwa znęcania
 • miejsce i czas popełnienia przestępstwa znęcania, a więc wskazanie gdzie i w jakim okresie czasu sprawca przemocy znęcał się nad osoba najbliższą
 • opis znęcania się, a więc opis zachowania sprawcy przemocy
 • wskazanie świadków znęcania się nad osobą najbliższą
 • wykaz dowodów złożonych przez osobę, która zawiadamia o przestępstwie znęcania, np. sms-y lub maile z groźbami, nagrania awantur wszczynanych przez sprawcę przemocy, obdukcje lekarskie potwierdzające obrażenia ciała doznane przez ofiarę przemocy
 • wnioski dowodowe, a więc wnioski osoby pokrzywdzonej o przeprowadzenie przez Policję czynności dowodowych na potwierdzenie popełnienia przez sprawcę przemocy przestępstwa znęcania.
zawiadomienie o przestępstwie znęcania

Wszystkie dane osobowe wskazanych przez osobę pokrzywdzoną świadków znęcania się, takie jak adres zamieszkania, nr telefonu, adres mail są niedostępne dla sprawcy przestępstwa. Dane kontaktowe świadków znęcania są przechowywane w tzw. załączniku adresowym, do których sprawca przestępstwa nie ma dostępu.

Osoba pokrzywdzona przestępstwem, które chce złożyć w Komisariacie Policji ustne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania powinna przygotować się do złożenia zawiadomienia o przestępstwie, tj:

 • ułożyć w głowie, lub spisać na kartce opis przemocy stosowanej przez sprawcę przestępstwa znęcania – czas, miejsce, zachowania sprawcy przemocy
 • sporządzić listę świadków przestępstwa znęcania – ich imię, nazwisko, adres do doręczenia wezwania na Policję, nr telefonu
 • zebrać inne niż świadkowie dowody potwierdzające popełnienie na jej szkodę przestępstwa znęcania – nagrania awantur na płycie CD lub pendrive, wydrukowane maile czy sms-y, obdukcje lekarskie

W większości przypadków Policjant przyjmujący ustne zawiadomienie o przestępstwie znęcania od razu przesłuchuje osobę pokrzywdzoną w charakterze świadka przestępstwa znęcania.

Pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania

Pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania polega na wysłaniu do Komisariatu Policji lub Prokuratury Rejonowej właściwych dla miejsca popełnienia przestępstwa pisma – zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania.

Nie ma znaczenia czy pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania zostanie wysłane do Policji czy Prokuratury. Czynności w postępowaniu karnym o przestępstwo znęcania się, np. przesłuchanie świadków, przesłuchanie sprawcy przestępstwa znęcania prowadzi Policja, a nadzoruje je Prokuratura.

Co napisać w pisemnym zawiadomieniu o przestępstwie znęcania?

Pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania powinno zawierać:

 • wskazanie Komisariatu Policji lub Prokuratury Rejonowej, do której osoba pokrzywdzona przemocą składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania
 • podanie imienia i nazwiska osoby pokrzywdzonej przestępstwem znęcania, która składa zawiadomienie o przestępstwie
 • tytuł pisma – zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art.207 k.k.
 • opis zachowania sprawcy przemocy ze wskazaniem:
 • gdzie dochodziło lub dochodzi do znęcania się nad osobą najbliższą
 • w jakim okresie czasu sprawca przestępstwa znęcał się nad rodziną
 • na czym polega stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej przez sprawcę przestępstwa znęcania się – opis wszystkich zachowań składających się na przestępstwo znęcania
 • wskazanie dowodów dołączonych do zawiadomienia o przestępstwie znęcania, np. płyta CD z nagraniami awantur wszczynanych przez sprawcę przemocy, sms-y lub maile z groźbami, wulgaryzmami, obdukcje lekarskie itp
 • wskazanie świadków, którzy mają zostać przesłuchani w sprawie karnej o przestępstwo znęcania – ich imiona i nazwiska
 • wskazanie innych niż zeznania świadków, czynności dowodowych, które Policja powinna przeprowadzić w postępowaniu karnym o przestępstwo znęcania się nad rodziną, np. zwrócenie się do OPS o dokumentację Niebieskiej Karty, zwrócenie się do Sądu Rejonowego o sprawozdania kuratorów z wywiadów środowiskowych, czy zwrócenie się o notatki urzędowe z interwencji Policji wobec sprawcy przemocy domowej
 • załącznik adresowy, a w nim dane kontaktowe osoby pokrzywdzonej – adres zamieszkania, adres dla doręczenia wezwania na Policję, nr telefonu i maila oraz adresy i nr telefonów świadków, którzy mają zostać przesłuchani.

Więcej o tym jak powinno wyglądać zawiadomienie o przestępstwie znęcania przeczytasz w artykule Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną.

Jak najlepiej zawiadomić o przestępstwie znęcania ustnie czy pisemne?

Wadą ustnego zawiadomienia o przestępstwie znęcania jest kilkugodzinne oczekiwanie w Komisariacie Policji na Policjanta, który przyjmie od osoby pokrzywdzonej przemocą ustne zawiadomienie o przestępstwie znęcania.

Wprawdzie Policja nie może odmówić przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, ale zazwyczaj trzeba kilka godzin czekać na Policjanta, który takie zawiadomienie o znęcaniu przyjmie i je zaprotokołuje.

Osoby pokrzywdzone, które chcą złożyć ustnie zawiadomienie o przestępstwie znęcania powinny się do tego wczesnej przygotować – ułożyć sobie w głowie lub spisać na kartce to, co chcą Policjantowi przekazać.

Z kolei pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania wiąże się jedynie :

 • z wizytą na poczcie w celu wysłania zawiadomienia o przestępstwie pocztą

lub

 • z wizytą w Komisariacie Policji lub w Prokuraturze Rejonowej, jeśli osoba pokrzywdzona chce złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania na biurze podawczym Policji lub Prokuratury.

Składając pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania na biurze podawczym Policji lub Prokuratury należy przygotować 2 egzemplarze zawiadomienia, by pracownik biura podawczego potwierdził na drugim egzemplarzu przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie.

Jak widać, nie ma dużego znaczenia, czy osoba pokrzywdzona przestępstwem złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania ustnie czy pisemnie.

Ustne zawiadomienie o znęcaniu wymaga kilku godzin oczekiwania w Komisariacie Policji, a także wymaga dobrego przygotowania się do złożenia zawiadomienia, ale za to osoba pokrzywdzona przestępstwem znęcania zostanie od razu przesłuchana w charakterze świadka, co przyspieszy rozpoznanie sprawy.

Z kolei pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania oszczędzi osobie pokrzywdzonej kilku godzin czekania na Policji, a ponadto łatwiej jest szczegółowo opisać przestępstwo znęcania, wskazać dowody do przeprowadzenia na piśmie, ale za to o około 1 miesiąc opóźni to przeprowadzenie pierwszej czynności dowodowej, jaki jest przesłuchanie osoby pokrzywdzonej w charakterze świadka.

Jak udowodnić przemoc fizyczną i psychiczną sprawcy przestępstwa znęcania się nad rodziną?

Osoba pokrzywdzona przestępstwem znęcania powinna wskazać w pisemnym lub ustnym zawiadomieniu o przestępstwie:

 • dowody przemocy fizycznej lub psychicznej – chodzi tu o te dowody, którymi osoba pokrzywdzona dysponuje w czasie składania zawiadomienia o przestępstwie, np:
 • nagrania awantur wszczynanych przez sprawcę przemocy zawierające krzyki na rodzinę, obelgi pod adresem członków rodziny, groźby kierowane wobec osób najbliższych
 • sms-y oraz maile kierowane przez sprawcę przemocy do osób najbliższych zawierające obelgi, groźby czy świadczące o poniżaniu członków rodziny
 • obdukcje lekarskie oraz inna dokumentacja medyczna na potwierdzenie obrażeń ciała doznanych na skutek przemocy fizycznej
 • sprawozdania kuratorów sądowych np. ze sprawy rodzinnej potwierdzające problem przemocy w rodzinie
 • dowody, które powinny zostać przeprowadzone przez Policję na potwierdzenie popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną, np:
 • przesłuchanie świadków, którzy widzieli lub słyszeli, jak sprawca przemocy znęca się nad rodziną
 • przesłuchanie świadków, którzy widzieli obrażenia ciała – siniaki, zadrapania u osoby dotkniętej przemocą
 • przesłuchanie świadków, którym osoba pokrzywdzona przestępstwem znęcania opowiadała o doznawanej w domu przemocy
 • zwrócenie się do Policji o wykaz i notatki urzędowe z interwencji Policji przeprowadzonych wobec sprawcy przemocy domowej
 • zwrócenie się do placówki medycznej o dokumentację z leczenia osoby pokrzywdzonej przestępstwem znęcania na skutek pobicia

Co się dzieje po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną?

Po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się:

 • Policja i Prokuratura rejestrują sprawę, to znaczy nadają sprawie numer – te sygnatury należy podawać w kolejnych pismach kierowanych do Policji lub Prokuratora w sprawie karnej o znęcanie się nad rodziną
 • Policja wydaje postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie o znęcanie się i wysyła zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia do osoby pokrzywdzonej
 • Policja wzywa i przesłuchuje osobę pokrzywdzoną przestępstwem znęcania się w charakterze świadka
 • Policja przeprowadza dowody wskazane przez osobę pokrzywdzoną przemocą – przesłuchuje świadków, zwraca się o dokumentację Niebieskiej Karty, zwraca się o notatki urzędowe z interwencji Policji przeprowadzonych w związku z przemocą domową itp.
 • Policja albo umarza postępowanie karne albo wzywa sprawcę przemocy i przedstawia mu zarzut popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną oraz przesłuchuje go w charakterze podejrzanego
 • Prokurator na wniosek osoby pokrzywdzonej stosuje wobec sprawcy przemocy środki zapobiegawcze, np. nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego z rodziną, zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych
 • Prokurator kieruje do Sądu akt oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy o przestępstwo znęcania się nad rodziną

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, przemoc domowa znęcanie się nad rodziną, zawiadomienie o przestępstwie | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Co robić w razie przemocy domowej?

Z tego artykułu Co robić w razie przemocy domowej dowiesz się:

 • co może zrobić osoba doświadczająca przemocy ?
 • jak i gdzie zgłosić przemoc w rodzinie?
 • jakie prawa ma ofiara przemocy?
 • czy warto założyć zawiadomienie o przestępstwie przemocy, np. znęcania się, nękania, gróźb karalnych czy pobicia?
 • jak doprowadzić do eksmisji osoby stosującej przemoc w rodzinie?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co robić w razie przemocy w rodzinie?

Co zrobić w razie przemocy domowej? – przede wszystkim trzeba ją zgłosić.

Osoby dotknięte przemocą mają nadzieję, że problem stosowania przemocy ze strony męża, żony, rodziców lub partnera sam się rozwiąże, a więc przeminie. Nic bardziej złudnego. Bezczynność ofiary przemocy w rodzinie tylko utwierdzi osobę stosującą przemoc w rodzinie w przekonaniu, że tak można, że jej zachowanie pozostanie bezkarne.

Jeśli osoba, z która mieszkasz – Twój mąż, żona, partner lub partnerka, ojciec, matka, Twój syn czy córka stosują wobec Ciebie przemoc fizyczną lub psychiczną – nie łudź się, że to minie, nie zwlekaj, dla Twojego dobra i dla dobra Twoich najbliższych, np. dzieci – zgłoś, że jesteś ofiarą przemocy w rodzinie.

Jak i gdzie zgłosić przemoc w rodzinie?

Ofiara przemocy domowej może zgłosić przemoc w rodzinie w jeden z następujących sposobów:

1. złożenie zawiadomienia o przestępstwie przemocy w najbliższym Komisariacie Policji lub Prokuraturze

2. złożenie wniosku o założenie Niebieskiej Karty w najbliższym OPS – Ośrodku Pomocy Społecznej lub Dzielnicowemu

3. zgłoszenie przemocy przez telefon na Niebieską Linię

4. złożenie do Sądu wniosku o eksmisję z lokalu osoby stosującej przemoc domową

Jak zawiadomić o przestępstwie przemocy domowej?

O przestępstwie przemocy w rodzinie, np. znęcania, uporczywego nękania, pobicia, czy gróźb karalnych można zawiadomić na 2 sposoby:

 • ustnie – na najbliższym Komisariacie Policji – wówczas Policjant sporządza protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchuje ofiarę przemocy w rodzinie w charakterze świadka

albo

 • pisemnie – składając w Prokuraturze lub Komisariacie Policji pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przemocy domowej

Który sposób zawiadomienia o przestępstwie przemocy w rodzinie jest lepszy?

Lepszym sposobem jest złożenie pisemnego zawiadomienia o przestępstwie przemocy w rodzinie.

co robić w razie przemocy domowej

Dzięki temu osoba pokrzywdzona przemocą uniknie kilkugodzinnego czekania na Komisariacie Policji, aż Policjant przyjmie ustne zawiadomienie o przestępstwie. Ponadto w pisemnym zawiadomieniu o przestępstwie przemocy domowej łatwiej opisać zachowanie sprawcy przemocy, wskazać dowody na potwierdzenie agresywnego zachowania sprawcy przemocy i złożyć wnioski o przeprowadzenie przez Policję czynności dowodnych w celu przedstawienia sprawcy przemocy zarzutu popełnienia przestępstwa.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Wzór zawiadomienia o przestępstwie.

Co się dzieje po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie przemocy domowej?

Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie przemocy , np. znęcania się nad osoba najbliższą:

 • Policja wszczyna dochodzenie, o czym zawiadamia osobę pokrzywdzoną przestępstwem przemocy
 • Policja przesłuchuje w charakterze świadka ofiarę przemocy
 • Policja przeprowadza dowody wskazane przez ofiarę przemocy domowej w zawiadomieniu o przestępstwie, np. przesłuchuje świadków, zwraca się o notatki urzędowe z interwencji Policji, zwraca się do OPS o dokumentację niebieskiej karty
 • Policja albo umarza dochodzenie albo wzywa sprawcę przemocy domowej, przedstawia mu zarzut popełnienia przestępstwa i przesłuchuje go w charakterze podejrzanego
 • Prokurator na wniosek ofiary przemocy wydaje postanowienie o zastosowaniu wobec sprawcy przemocy środków zapobiegawczych, np. nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy w rodzinie , zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej przemocą, dozór Policji, a czasami nawet wnioskuje do Sądu o tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy
 • Prokurator wysyła do Sądu akt oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy
 • Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego na rozprawie Sąd wydaje wyrok uniewinniający albo wyrok skazujący sprawcę przemocy domowej za popełnione przestępstwo
 • W wyroku skazującym sprawcę przemocy domowej Sąd może orzec wobec sprawcy :
 • nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego z ofiarą przemocy
 • zakaz zbliżania się do ofiary przemocy domowej
 • zakaz kontaktowania się z ofiarą przemocy
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie na rzecz osoby dotkniętej przemocą za wyrządzoną jej krzywdę

Dlaczego warto złożyć zawiadomienie o przestępstwie przemocy w rodzinie?

Warto złożyć zawiadomienie o przestępstwie przemocy w rodzinie z następujących powodów:

 • złożenie zawiadomienia o przestępstwie jest najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym do zmuszenia sprawcy przemocy do opuszczenia lokalu
 • po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie ofiara przemocy może aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym, tj. składać wnioski dowodowe, np. o przesłuchanie świadków, obdukcje lekarskie, uczestniczyć w przesłuchania osób wezwanych przez Policję, składać wnioski o zastosowanie wobec sprawcy przemocy środków zapobiegawczych, np. nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się, zakaz kontaktowania się, a nawet tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy
 • po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy ofiara przemocy w rodzinie może doprowadzić do skazania sprawcy przemocy
 • ofiara przemocy domowej może uzyskać w wyroku skazującym nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy , zakaz zbliżania się do ofiary przemocy , zakaz kontaktowania się z ofiarą przemocy domowej i odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przemocą

Złożenie wniosku o założenie Niebieskiej Karty

Osoba doświadczająca przemocy domowej może złożyć w Najbliższym Ośrodku Pomocy Społecznej lub u Dzielnicowego wniosek o założenie sprawcy przemocy Niebieskiej Karty

Założenie Niebieskiej karty to wszczęcie postępowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej, której celem jest wsparcie ofiary przemocy domowej.

Osoba dotknięta przemocą w rodzinie może zarówno złożyć zawiadomienie o przestępstwie przemocy domowej jak i złożyć wniosek o założenie Niebieskiej Karty.

Czym się rożni założenie Niebieskiej Karty od złożenia zawiadomienia o przestępstwie przemocy w rodzinie?

Postępowanie karne o przestępstwo przemocy domowej, np. o znęcanie się czy uporczywe nękanie i procedura Niebieskiej Karty to dwa różne postępowania, którym przyświecają odmienne cele.

Celem zawiadomienia o przestępstwie przemocy w rodzinie i postępowania karnego jest:

 • pociągnięcie sprawcy przemocy do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo – wymierzenie sprawcy przemocy kary za popełnione przestępstwo
 • uchronienie ofiary przemocy domowej przed dalszą przemocą poprzez zastosowanie nakazu opuszczenia lokalu, zakazu zbliżania się oraz zakazu kontaktowania się z ofiarą przemocy
 • nałożenie na sprawce przemocy obowiązku zapłaty na rzecz ofiary przemocy zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę

Celem założenia Niebieskiej Karty jest udzielenie pomocy i wsparcia osobie dotkniętej przemocą.

Na skutek złożenia zawiadomienia o przestępstwie przemocy domowej Policja wszczyna dochodzenie w celu ustalenia czy doszło do popełniania przestępstwa, zgromadzenia dowodów i sporządzenia aktu oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy. Po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia Sąd wydaje wyrok skazujący albo uniewinniający sprawcę przemocy popełnione przestępstwo.

Skutkiem złożenia wniosku o założenie Niebieskiej Karty jest wszczęcie przez Ośrodek Pomocy Społecznej postępowania, w celu udzielenia ofierze przemocy wsparcia psychologicznego oraz prawnego a także monitorowanie sytuacji domowej poprzez np. wizyty Dzielnicowego w lokalu, w którym dochodziło do przemocy.

Eksmisja z lokalu sprawcy przemocy domowej

Osoba, która doznaje przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony współdomownika, czyli osoby zamieszkującej z nią w jednym lokalu może złożyć do Sądu wniosek o eksmisję – nakazanie opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy.

Postanowienie Sądu nakazujące sprawcy przemocy opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy jest natychmiast wykonalne, to znaczy podlega wykonaniu nawet jeśli sprawca przemocy zaskarży postanowienie.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Czym jest zakaz zbliżania i zakaz kontaktowania się?

Z artykułu Czym jest zakaz zbliżania i zakaz kontaktowania się przy przestępstwie stalkingu? dowiesz się:

 • czym jest środek karny w postaci zakazu zbliżania się
 • czym jest środek karny w postaci zakaz kontaktowania się
 • kiedy i na jaki okres sąd może orzec zakaz zbliżania i kontaktowania się

Pokrzywdzony w sprawie o przestępstwo stalkingu może domagać się orzeczenia zakazu zbliżania oraz zakazu kontaktowania się ze strony sprawcy przestępstwa. Obydwa zakazy mają na celu ochronę osoby pokrzywdzonej przestępstwem stalkingu, ponadto mają na celu uniemożliwienie popełnienia przez stalkera ponownie przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego.

Zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym jako środek karny jest orzekany na okres od 1 roku do lat 15.

Czym jest zakaz zbliżania i zakaz kontaktowania się przy przestępstwie stalkingu?

Zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym jest środkiem karnym uregulowanym w art. 41a kk. Polega na tym, że sprawca przestępstwa ma zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzonym, a więc zarówno osobiście, ale również za pośrednictwem porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem internetu, wiadomości sms, telefonowania.

Zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego – podobnie jak zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym jest środkiem karnym uregulowanym w art. 41a kk. Może zostać orzeczony niezależnie od zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Czym jest zakaz zbliżania i zakaz kontaktowania się?

Stosując zakaz zbliżania się należy wskazać odległość od pokrzywdzonego, którą skazany obowiązany jest zachować. Zazwyczaj odległość ta określana jest w metrach, tj. Prokurator/Sąd stosując zakaz zbliżania się wskazuje odległość np. 400 metrów, jaką sprawca musi zachować.

Jak uzyskać zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym?

Pokrzywdzony w celu ochronny swoich praw może już na etapie postępowania przygotowawczego złożyć do Prokuratora wniosek o zastosowanie środków zapobiegawczych, którymi są zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia pokrzywdzonego, ponieważ nie musi czekać na wyrok Sadu, który orzeknie w/w środki karne, ale może zabezpieczyć swoje prawa już w trakcie toczącego się postępowania.

Co w przypadku gdy sprawca stalkingu łamie orzeczony wobec niego zakaz?

Niezastosowanie się przez sprawcę przestępstwa stalkingu do orzeczonego przez Sąd środka karnego w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym stanowi przestępstwo uregulowane w art. 244 kk, które zagrożone jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czego może żądać pokrzywdzony od sprawcy stalkingu?

Z tego artykułu Czego może żądać pokrzywdzony od sprawcy stalkingu? dowiesz się jakie prawa przysługują osobie pokrzywdzonej przestępstwem stalkingu oraz dlaczego warto jest złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stalkingu.

Na czym polega przestępstwo stalkingu oraz jakie uprawnienia ma pokrzywdzony w sprawie o stalking, znajdziesz w artykule: Czym jest stalking?

W tym artykule natomiast wyjaśnimy czego może żądać pokrzywdzony od sprawcy stalkingu. W pierwszej kolejności, aby pociągnąć sprawcę stalkingu do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo, pokrzywdzony musi złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Dlaczego warto złożyć zawiadomienie o przestępstwie stalkingu?

Po pierwsze, składając zawiadomienie sprawca czynu może zostać wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej,

Czego może żądać pokrzywdzony od sprawcy stalkingu

Po drugie składając zawiadomienie pokrzywdzony może uzyskać naprawienie szkody i zadośćuczynienia za krzywdę,

Po trzecie składając zawiadomienie pokrzywdzony może uchronić się przed dalszymi przestępstwami popełnianymi na jego szkodę przez stalkera.

W postępowaniu karnym pokrzywdzonemu przysługuje szereg uprawnień o charakterze kompensacyjnym:

 • na podstawie art. 46 k.k. obowiązek naprawienia szkody,
 • na podstawie art. 46 k.k. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • na podstawie art. 46 k.k. nawiązka,
 • na podstawie art. 39 pkt 7 k.k. świadczenie pieniężne.

Często zdarzają się przypadki, w których na szkodę pokrzywdzonego zostało popełnione przestępstwa z zastosowaniem przemocy. W takim przypadku złożenie zawiadomienie może ułatwić odzyskać zachwianą pewność siebie oraz poczucie własnej wartości. Uzyskanie pomocy ze strony Policji, Prokuratora czy Sądu pozwoli także przełamać strach przed sprawcą. Zgłoszenie zawiadomienia może również zagwarantować uzyskanie – zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

Reasumując, należy wskazać, iż zgłoszenie zawiadomienia o stalkingu nigdy nie pogorszy sytuacji pokrzywdzonego, może zapewnić pokrzywdzonemu ochronę praw, jak również ułatwi uzyskać szybką i skuteczną pomoc ze strony Policji, czy innych instytucji. Nie można się bać zgłoszenia Policji lub Prokuraturze zawiadomienia, gdyż taka postawa umacnia świadomość bezkarności u sprawcy przestępstwa stalkingu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jak zawiadomić o przestępstwie stalkingu?

Z tego artykułu Jak zawiadomić o przestępstwie stalkingu? dowiesz się:

 • Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie stalkingu?
 • Jak powinno wyglądać zawiadomienie o stalkingu?
 • Jakie są rodzaje dowodów w sprawie o stalking?

Jak zawiadomić o przestępstwie stalkingu?

Osoba, która padła ofiarą przestępstwa stalkingu, aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności karnej musi złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie o przestępstwie można złożyć na Policji lub w Prokuraturze.

Przepisy Kodeksu postępowania karnego nie precyzują w jakiej formie należy złożyć zawiadomienie o przestępstwie, stąd może być złożone w formie pisemnej, jaki i ustnej.

Osobiście doradzamy złożenie zawiadomienia pisemnie, ponieważ osoba pokrzywdzona będzie mogła na chłodno przemyśleć i opisać wszystkie zachowania, jakich stalker dopuścił się wobec niej, a które wypełniają znamiona przestępstwa stalkingu. Składając ustne zawiadomienie jest ryzyko, że pewne szczegóły mogą umknąć pokrzywdzonemu, a które to okoliczności mogą mieć kluczowe znaczenie w kwestii pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej.

W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stalkingu, należy wskazać dowody, potwierdzające że sprawca dopuścił się zarzucanego mu czynu. Ważne jest, aby pokrzywdzony jeszcze przed złożeniem zawiadomienia zabezpieczył dowody, np. zachował wszelkie sms-y, maile, wiadomości wysyłanych za pomocą portali społecznościowych. W sprawie o przestępstwo stalkingu zazwyczaj będą, to:

– dowód z zeznań świadków

Jednym z najczęściej przeprowadzonych dowodów w toku postępowania przygotowawczego jest dowód z zeznań świadka. We wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka należy podać:

 • imię i nazwisko świadka,
 • adres zamieszkania świadka,
 • numer telefonu do świadka,
 • okoliczność, na jaką powołujemy świadka.

– dowód z dokumentów

Najczęściej w procesie karnym przeprowadzone są dowody z dokumentów urzędowych (decyzje organów) oraz prywatne ( prywatna opinia, listy, sms, e -maile).

– dowód z nagrań

Nagrania te mogą pochodzić z monitoringu, telefonu, czy też dyktafonu. Dołączając nagranie do wniosku pamiętaj, by wcześniej nagrać je na nośnik danych – płytę CD, pamięć pen drive. Zwróć również uwagę na to, by nie modyfikować nagrania i dokonać jego zapisu na nośniku danych w pełnej wersji, bez przycięć i skracania. Pamiętaj również, by zachować urządzenie, które zostało użyte do dokonania zapisu, gdyż Prokurator lub Policja mogą chcieć dołączyć je do materiału dowodowego.

Po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony może czynnie brać udział w prowadzonym postępowaniu. Osobie takiej przysługuje inicjatywa dowodowa – może złożyć wniosek o przesłuchanie określonych świadków, czy też przeprowadzenie dowodów z dokumentów. Jest również informowany o najważniejszych decyzjach organu – takich jak – postanowienie o wszczęciu dochodzenia/śledztwa, postanowieniu o umorzeniu dochodzenia/śledztwa. Pokrzywdzony może również czynnie wziąć udział w przesłuchaniu podejrzanego, czy świadka.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Czym jest stalking?

Z artykułu Czym jest stalking? dowiesz się:

 • Na czym polega przestępstwo stalkingu?
 • Jak bronić się przed stalkingiem?
 • Czego może żądać pokrzywdzony od stalkera?
 • Co grozi sprawcy za popełnienie przestępstwa stalkingu?

Czym jest stalking?

Przestępstwo stalkingu zostało uregulowane w art 190a par 1 kk, zgodnie z którym „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Stalking – uporczywe nękanie

Przez pojęcie nękania należy rozumieć takie zachowanie sprawcy, które polega na dręczeniu innej osoby, prześladowaniu jej, niedawaniu jej spokoju, szykanowaniu, dokuczaniu. Zachowanie sprawcy musi mieć charakter uporczywy, czyli musi trwać przez pewien określony czas, ponadto musi być nachalne, natarczywe, obsesyjne, które to zachowanie musi odbywać się wbrew woli pokrzywdzonego. Działanie sprawcy polegające na uporczywym nękaniu musi wzbudzać u pokrzywdzonego uzasadnione poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać jego prywatność.

Najczęściej z przestępstwem stalkingu mamy do czynienia w kontekście stosunków rodzinnych, partnerskich czy też w środowisku pracy. Bardzo często sprawcami przestępstwa stalkingu okazują są osoby poznane na portalach internetowych.

Niepożądane zachowania sprawcy mogą mieć postać np.:

 • wysyłania wiadomości tekstowych – smsy czy maile

 • wykonywania połączeń telefonicznych do pokrzywdzonego

 • śledzenia pokrzywdzonego

 • publikowania w internecie różnych treści na temat pokrzywdzonego

 • nachodzenia pokrzywdzonego w domu czy w pracy

Poczucie zagrożenia pokrzywdzonego jako znamię stalkingu

Zachowanie sprawcy polegające na uporczywym nękaniu, aby mogło być uznane za przestępstwo stalkingu z art. 190a § 1 k.k. musi wywołać u pokrzywdzonego poczucie zagrożenia, a więc lęk, że pokrzywdzonego mogą spotkać jakieś negatywne konsekwencje.

Uporczywe nękanie – jak długo musi trwać?

Ustawodawca nie określił jak długo mają trwać niepożądane zachowania sprawcy, aby można było jego zachowanie uznać za nękanie. To od każdorazowej oceny przez organy ścigania oraz Sąd zależy czy dane zachowanie wyczerpuje znamię uporczywego nękania.

Niemniej jednak za uporczywe nękanie może być uznane zachowanie sprawcy trwające zarówno kilka dni, jak i kilka miesięcy.

Dla przykładu wyobraźmy sobie sytuację, że sprawca wysyła pokrzywdzonemu w ciągu kilku dni kilkaset smsów czy maili – takie zachowanie, może wyczerpać znamiona stalkingu, chociaż trwa tylko kilka dni. Ten sam sprawca może również dopuścić się przestępstwa uporczywego nękania wysyłając ofierze wiadomości smsowe lub mailowe w odstępie kilkudniowym, ale przez okres kilku miesięcy.

Natomiast co do zasady wysłanie kilku wiadomości, czy też kilka prób nawiązania połączenia telefonicznego nie będzie wyczerpywało znamion uporczywego nękania.

Podszywanie się pod inną osobę jako typ stalkingu

Zgodnie z § 2 art. 190a kk „Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej”.

Pod pojęciem podszywania się pod inną osobę należy rozumieć takie zachowanie sprawcy, które polega na udawaniu innej osoby, wprowadzaniu innych osób w błąd co do swojej tożsamości.

Przestępstwo podszywania się pod inną osobę zostaje popełnione już z chwilą fałszywego podania się przez sprawcę za pokrzywdzonego. Dla bytu przestępstwa z art. 190a § 2 kk, nie ma znaczenia, czy szkoda majątkowa lub osobista, do której zmierzał sprawca, rzeczywiście wystąpiła czy też nie.

Typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu

Zgodnie z § 3 art. 190a kk „Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”

Z typem kwalifikowanym przestępstwa stalkingu z art. 190a § 1 i 2 kk będziemy mieli do czynienia, w sytuacji gdy niepożądane zachowanie sprawcy doprowadzi pokrzywdzonego do targnięcia się na swoje życie. Co istotne do znamion typu kwalifikowanego tego przestępstwa, zamach na własne życie przez pokrzywdzonego nie musi być skuteczny.

Tryb ścigania przestępstwa stalkingu

Ściganie przestępstwa stalkingu z art. 190a § 1 kk 190a § 2 kk następuje na wniosek pokrzywdzonego, natomiast typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu z art. 190a § 3 kk następuje z urzędu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Podanie wyroku do publicznej wiadomości

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na czym polega oraz w jakich przypadkach Sąd może orzec środek karny podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Zgodnie z artykułem 43 b k.k. „…sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego…”.

Podanie wyroku do publicznej wiadomości

W literaturze podkreśla się, iż możliwe jest na podstawie art. 43 b k.k. podanie do publicznej wiadomości wyroku skazującego, natomiast wyłączone jest stosowanie przedmiotowego środka w przypadku wyroku uniewinniającego lub umarzającego postępowanie.

Możliwość podania wyroku do publicznej wiadomości została uzależniona od spełnienia dwóch przesłanek. Pierwszą przesłanką jest celowość jego orzeczenia, wynikająca w szczególności z konieczności realizacji celu generalno – prewencyjnego. Natomiast negatywną przesłanką jest interes pokrzywdzonego.

W orzecznictwie zwraca się uwagę, że orzeczenie tego środka karnego powinno mieć miejsce przede wszystkim:

 • w takich przypadkach, które wzbudziły szczególne zainteresowanie społeczne,
 • wywołały powszechne oburzenie, niepokój,
 • w przypadku przestępstw nagminnie popełnianych na danym terenie lub w określonym środowisku1.

Przekonanie sądu o celowości orzeczenia tego środka karnego nie może prowadzić do naruszenia interesu pokrzywdzonego. Jak wskazuje literatura niejednokrotnie interes pokrzywdzonego, wyrażający się obawą przed naruszeniem dóbr osobistych, ostracyzmem czy wtórną wiktymizacją, będzie przeszkodą dla podania wyroku do publicznej wiadomości2. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1989 roku, IV KR 8/89 „…środek ten nie powinien być orzekany wówczas, gdy publikacja wyroku łączyłaby się z dolegliwością dla pokrzywdzonego, np. w sprawach o zgwałcenie…”. Jednocześnie na Sądzie orzekającym ten środek ciąży obowiązek przeanalizowania czy nie doprowadzi do wykluczenia sprawcy oraz nie będzie stanowił infamii dla sprawcy.

Szczególne rozwiązanie zostało przewidziane art. 215 k.k., przewidującym obligatoryjne orzeczenie podania wyroku skazującego do publicznej wiadomości w sytuacji, gdy pokrzywdzony zniesławieniem złoży stosowny wniosek. Obowiązek sądu ma charakter bezwzględny, co oznacza, że sąd musi go orzec, chociażby było to niecelowe lub naruszało interes pokrzywdzonego.

Orzekając ten środek karny, sąd powinien określić sposób publikacji wyroku, wskazując precyzyjnie miejsce publikacji w:

 • czasopiśmie,
 • radiu,
 • telewizji,
 • internecie,
 • zakładzie pracy,
 • innym środowiskiem sprawcy.

Organ orzekający powinien również w wyroku wskazać termin publikacji. Wskazać należy, iż przepisy Kodeksu Karnego nie dają podstaw do przyjęcia, że w ramach tego środka karnego dopuszczalna jest publikacja uzasadnienia wyroku. Publikacji podlega jedynie wyrok, którego konieczne elementy są wskazane w art. 413 k.p.k.

W przypadku orzeczenia podania wyroku do publicznej wiadomości przez ogłoszenie zamieszcza się:

 • imię i nazwisko skazanego,
 • datę i miejsce urodzenia skazanego,
 • imiona rodziców skazanego,
 • czas, miejsce i rodzaj popełnionego przestępstwa,
 • podstawę prawną skazania wraz z wymiarem kary.

W przypadku kwalifikacji kumulatywnej oraz kary łącznej w ogłoszeniu należy podać jedynie przepis najsurowszy, na którego podstawie kara została wymierzona.

Podanie wyroku do publicznej wiadomości jest jednorazowym środkiem karnym, nie jest więc możliwa ani dopuszczalna wielokrotna publikacja wyroku. Nie ma natomiast przeciwwskazań, żeby publikacja wyroku nastąpiła w kilku środkach masowego przekazu jednocześnie, także różnego rodzaju przykładowo w prasie i telewizji.

Koszt podania wyroku do publicznej wiadomości ponosi skazany.

Reasumując należy wskazać, iż zgodnie z art. 43b k.k. podanie wyroku do publicznej wiadomości stanowi środek karny, a więc środek penalny będący reakcją na przestępstwo. Nie może on być wykorzystywany jako pozbawiony dolegliwości środek dający satysfakcję i potwierdzający niewinność sprawcy czy jego nieodpowiedzialność za przestępstwo. Możliwość jego zastosowania powstaje w przypadku, gdy Sąd uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.

1Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28.6.2007 r., II AKa 190/07

2A. Sakowicz, w: Melezini, System, s. 854 oraz K. Miś, Podanie wyroku do publicznej wiadomości, s. 47

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz