Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Jak doprowadzić do szybkiego zakończenia dochodzenia?

Z tego artykułu Jak doprowadzić do szybkiego zakończenia dochodzenia? dowiesz się jakie działania jako pokrzywdzony powinieneś podjąć, aby doprowadzić do szybkiego zakończenia postępowania przygotowawczego, tj. śledztwa lub dochodzenia. Pokrzywdzonemu zawsze zależy na jak najszybszym zakończeniu postępowania i ukaraniu sprawcy przestępstwa. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Dlaczego warto złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Do napisania artykułu Dlaczego warto złożyć zawiadomienie o przestępstwie? skłoniło mnie pytanie czytelniczki bloga – „… popełniono przestępstwo przemocy domowej względem mojej mamy, czy powinna złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (..) jakie są argumenty za wniesieniem zawiadomienia ?…„. W … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Celem niniejszego artykułu Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie? jest wskazanie osób uprawnionych do złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie? W pierwszej kolejności należy wskazać, iż do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, bez … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego

Z tego artykułu Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego dowiesz się: Czy postanowienie takie można zaskarżyć ? Kto może wnieść zażalenie ? Gdzie wnieść zażalenie ? W jakim terminie ? Jak wygląda postępowanie po złożeniu zażalenia na postanowienie prokuratora … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 54 komentarze

Umorzenie śledztwa lub dochodzenia

Postępowanie przygotowawcze może zakończyć się wniesieniem przez Prokuratora aktu oskarżenia do Sądu. W pewnych przypadkach organ postępowania przygotowawczego do Sądu kieruje wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „W jakich przypadkach prokurator może wnieść do … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 11 komentarzy

Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa

Z artykułu Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa (dochodzenia) dowiesz się: jaki jest termin na złożenie zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa, do jakiego organu należy złożyć zażalenie, jak powinno wyglądać zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Zażalenie na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 46 komentarzy

Wnioski dowodowe w postępowaniu przygotowawczym

W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w toku przesłuchania w charakterze świadka, a także w późniejszym etapie postępowania pokrzywdzony może składać szereg wniosków dowodowych. W niniejszym artykule Wnioski dowodowe w postępowaniu przygotowawczym zostaną wskazane, jakie wnioski dowodowe można składać w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 19 komentarzy

Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego

W tym artykule Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego zostanie poruszona kwestia, jak można zareagować, w sytuacji gdy dochodzenie lub śledztwo toczy się zbyt wolno. Opieszałość Policji lub Prokuratury może uprawniać bowiem do wystąpienia przez pokrzywdzonego z pismem, które należy zatytułować: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy

Kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia o przestępstwie?

Celem niniejszego artykułu Kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia o przestępstwie? jest wskazanie na kim ciąży obowiązek złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 304 § 1 k.p.k. „..każdy, kto dowiedział się o … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego

W sytuacji, gdy jesteśmy pokrzywdzeni, nie wiemy jakie decyzje końcowe mogą zostać wydane w danym postępowaniu przygotowawczym, dlatego też w tym artykule wyjaśnimy jakie są sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego. Należy wskazać, iż nie zawsze Prokurator lub inny organ ścigania może … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz