Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Wzór zawiadomienia o przestępstwie

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie jak powinno wyglądać pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – Wzór zawiadomienia o przestępstwie, w szczególności jakie informacje powinno zawierać. Początkowo podkreślenia wymaga fakt, iż Kodeks Postępowania Karnego nie przewiduje żadnej szczególnej formy zawiadomienia. Niemniej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa

Celem niniejszego artykułu Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa jest wskazanie, czy w przypadku złożenia wniosku o ściganie: można żądać ścigania tylko niektórych sprawców przestępstwa, można żądać ścigania tylko niektórych przestępstw. Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa W pierwszej kolejności zostanie omówiony … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Udział pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym

Celem niniejszego artykułu Udział pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym jest wskazanie jakie uprawnienia przysługują pokrzywdzonemu w toku postępowania przygotowawczego. Udział pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 316 § 1 k.p.k. „…jeżeli czynności śledztwa nie będzie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Z artykułu Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie? dowiesz się w jaki sposób możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie oraz gdzie należy się udać aby złożyć zawiadomienie. Każda osoba, w tym także pokrzywdzony, w przypadku posiadania informacji o przestępstwie może złożyć zawiadomienie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Jakie obowiązki ma pokrzywdzony?

Z tego artykułu Jakie obowiązki ma pokrzywdzony? dowiesz się jakie obowiązki nakłada na osobę pokrzywdzoną kodeks postępowania karnego. Jakie obowiązki ma pokrzywdzony? Warto wskazać, iż pokrzywdzonemu w toku postępowania przysługują nie tylko uprawnienia, jednak ciążą na nim pewne obowiązki: Obowiązek: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę

Z tego artykułu Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę dowiesz się: kto i w jakim terminie może złożyć wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę jaki jest termin na złożenie wniosku Prawo karne daje wiele narzędzi służących … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 22 komentarze

Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy

Z artykułu: Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy, dowiesz się: kiedy pokrzywdzony staje się oskarżycielem posiłkowym w postępowaniu karnym kto może być oskarżycielem posiłkowym kiedy należy złożyć oświadczenie o dzianiu jako oskarżyciel posiłkowy Z chwilą kiedy sprawa, w której jesteś osobą pokrzywdzoną … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 17 komentarzy

Jakie prawa ma oskarżyciel posiłkowy?

Z tego artykułu: Jakie prawa ma oskarżyciel posiłkowy w procesie karnym?, dowiesz się dlaczego warto, aby pokrzywdzony złożył oświadczenie o dzianiu w charakterze pokrzywdzonego i jakie ma uprawnienia z tego tytułu. Jeżeli jesteś pokrzywdzonym w sprawie karnej o przestępstwo powinieneś … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Pokrzywdzony jako oskarżyciel prywatny

Z tego artykułu Pokrzywdzony jako oskarżyciel prywatny dowiesz się: na czym polega przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, jaki jest okres przedawniania przestępstw prywatnoskargowych, jakie elementy powinien zawierać prywatny akt oskarżenia Pokrzywdzony jako oskarżyciel prywatny Oskarżenie prywatne zalicza się do jednego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Jak złożyć wniosek o ściganie?

W artykule Przestępstwa ścigane na wniosek opisałem rodzaje przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego. Natomiast celem niniejszego artykułu: Jak złożyć wniosek o ściganie? jest objaśnienie sposobu złożenia takiego wniosku. Wniosek o ściganie przestępstwa stanowi wyraz woli uprawnionego podmiotu i wywiera skutki … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz