Archiwum kategorii: artykuły

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego

Kierujący pojazdem, który na skutek nie zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym spowoduje wypadek drogowy, w którym inna osoba odniesie obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni popełnia przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności do … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wniosek pokrzywdzonego o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wypadku drogowym

Osoba, która w wyniku wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni ( a więc pokrzywdzony w rozumieniu prawa karnego)  może dochodzić naprawienia doznanej w wypadku szkody i zadośćuczynienia za krzywdę w postępowaniu karnym przeciwko kierowcy … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy w postępowaniu karnym i cywilnym

Każda osoba, która w wyniku  wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, jest uprawniona do dochodzenia zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia: w postępowaniu karnym o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177 par. 1 lub 2 k.k. – od sprawcy wypadku drogowego, a … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym przed Sądem I instancji w sprawie wypadku drogowego

W poprzednim artykule „…Udział pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym wypadku drogowego…” poruszyłam problematykę udziału pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego. W niniejszym natomiast opiszę następny etap postępowania karnego – tj. postępowanie przed Sądem I Instancji. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Udział pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym wypadku drogowego

W tym artykule opiszę w jaki sposób pokrzywdzony może aktywnie uczestniczyć w toku postępowania przygotowawczym dotyczącym wypadku drogowego. Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym etapem toczącej się sprawy karnej. Po zebraniu materiału dowodowego na miejscu zdarzenia prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o wszczęciu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Opinia biegłego sądowego do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych

W wielu postępowaniach przeciwko sprawcom kolizji drogowych ustalenie przebiegu wypadku i jego przyczyn wymaga wiadomości specjalnych. W takim przypadku na organie prowadzącym postępowanie zgodnie z art. 193 k.p.k. ciąży obowiązek powołania dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków. W … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak może zakończyć się dochodzenie lub śledztwo w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego ?

Postępowanie przygotowawcze w sprawach wypadków drogowych nie zawsze kończy się wniesieniem przez Prokuratora aktu oskarżenia do Sądu. Z tych względów w niniejszym artykule zostanie wskazane jakie decyzje końcowe mogą zostać wydane w postępowaniu przygotowawczym w sprawach wypadków drogowych. Akt oskarżenia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Szkic miejsca wypadku jak załącznik do protokołu przesłuchania świadka

Często zdarzają się przypadki, w których dokładne wypowiedzenie się o przebiegu wypadku jest trudne. W takich sytuacjach warto przed przesłuchaniem w charakterze świadka sporządzić szkic sytuacyjny, a następnie poprosić prowadzącego przesłuchanie o dołączenie jego do akt postępowania – przykładowo jako … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Warunkowe o umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

W niniejszym artykule opiszę na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania w sprawach o przestępstwo spowodowania wypadków drogowych. Zostanie poruszona również kwestia jakie obowiązki może nałożyć Sąd na sprawcę w przypadku zastosowania przedmiotowej instytucji. Możliwość warunkowego postępowania istnieje, w przypadku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Przesłuchanie pokrzywdzonego w wyniku wypadku drogowego w charakterze świadka

W tym artykule opiszę na czym polega czynność procesowa przeprowadzona w każdym postępowaniu karnym w sprawie wypadków drogowych tj. przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka. Przesłuchanie świadka jest jedną z głównych czynności pozwalających na uzyskanie dowodów w trakcie toczącego się postępowania … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj