Archiwum kategorii: artykuły

Jakie obowiązki ma pokrzywdzony w postępowaniu karnym o spowodowanie wypadku drogowego ?

Pokrzywdzonemu, a więc osobie która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni, w toku postępowania przysługują nie tylko uprawnienia, ale ciążą na nim określone obowiązki. Pokrzywdzony ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak działać w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego ?

Wniesienie przez Prokuratora aktu oskarżenia lub wniosku o warunkowe umorzenie postępowania do Sądu rozpoczyna nowy etap procesowy – postępowanie sądowe. Dla pokrzywdzonego jest to kluczowy moment, bowiem zmienia się jego rola procesowa. Ze strony postępowania przeistacza się w świadka, a … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jakie dokumenty zabrać na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie przestępstwa spowodowania wypadku drogowego ?

W tym artykule opiszę jakie dokumenty należy zabrać na przesłuchanie i dołączyć do akt sprawy w przypadku przesłuchania pokrzywdzonego w wyniku przestępstwa spowodowania wypadków drogowych. Zostanie poruszona również kwestia znaczenia takich dokumentów w dalszym etapie postępowania. Szybkie zakończenie postępowania zależy … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka wypadku drogowego

W poprzednim artykule poruszyłam kwestię rodzajów wniosków dowodowych jakie można złożyć w przypadku przestępstwa spowodowania wypadku drogowego. Jednym z nich był wniosek dotyczący przesłuchania świadka wypadku drogowego. Tak jak wspominałam wniosek taki można złożyć w formie ustnej (przykładowo do protokołu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wniosek dowodowy w sprawie karnej spowodowania wypadku drogowego o przeprowadzenie eksperymentu procesowego

W poprzednim artykule poruszyłam kwestię rodzajów wniosków dowodowych jakie można złożyć w przypadku przestępstwa spowodowania wypadku drogowego. Jednym z nich był wniosek dotyczący przeprowadzenia eksperymentu procesowego. Jak już wskazywałam taki wniosek pokrzywdzony może złożyć w formie ustnej (przykładowo do protokołu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czy pokrzywdzony w wypadku drogowym może składać wnioski dowodowe ?

Pokrzywdzonemu zawsze zależy na jak najszybszym zakończeniu postępowania i ukaraniu sprawcy przestępstwa. Z tych względów w niniejszym artykule opiszę działania, które może podjąć pokrzywdzony, a które mogą wpłynąć na szybkość prowadzenia postępowania przygotowawczego. Jako pokrzywdzony w wyniku wypadku drogowego w … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czy pokrzywdzony może uczestniczyć w czynnościach postępowania przygotowawczego w sprawie o wypadki drogowe ?

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie jakie uprawnienia przysługują pokrzywdzonemu w wyniku wypadku drogowego w toku postępowania przygotowawczego. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 316 § 1 k.p.k. „…jeżeli czynności śledztwa nie będzie można powtórzyć na rozprawie, należy … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Notatka urzędowa z miejsca wypadku drogowego

Jednym z pierwszych dokumentów, które są sporządzane przez Funkcjonariuszy Policji na miejscu wypadków drogowych jest notatka urzędowa. W przedmiotowym dokumencie zawarte są podstawowe informacje, które można ustalić zaraz po przyjeździe na miejsce zdarzenia. W głównej mierze notatka urzędowa jest sporządzana … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Protokół oględzin miejsca wypadku drogowego.

Podstawowym dokumentem sporządzanym przez wyspecjalizowaną ekipę Policji na miejscu wypadku jest – protokół oględzin miejsca wypadku drogowego. Dokument ten posiada dwie części. Pierwsza część ma charakter ankiety, w której w formie zaznaczenia właściwej rubryki zapisuje się typowe informacje dotyczące wypadku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Protokół oględzin pojazdu uczestniczącego w wypadku drogowym

W niniejszym artykule poruszę kwestię w jakich sprawach jest sporządzany protokół oględzin pojazdu, w jakim celu się go sporządza i co powinien zawierać. Protokół oględzin pojazdów jest dokumentem, który sporządza Funkcjonariusz Policji na miejscu zdarzenia wypadku bądź kolizji drogowej. Zasadą … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj