Archiwum kategorii: artykuły

Wnioski dowodowe w postępowaniu przygotowawczym

W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w toku przesłuchania w charakterze świadka, a także w późniejszym etapie postępowania pokrzywdzony może składać szereg wniosków dowodowych. W niniejszym artykule Wnioski dowodowe w postępowaniu przygotowawczym zostaną wskazane, jakie wnioski dowodowe można składać w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 19 komentarzy

Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego

W tym artykule Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego zostanie poruszona kwestia, jak można zareagować, w sytuacji gdy dochodzenie lub śledztwo toczy się zbyt wolno. Opieszałość Policji lub Prokuratury może uprawniać bowiem do wystąpienia przez pokrzywdzonego z pismem, które należy zatytułować: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy

Kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia o przestępstwie?

Celem niniejszego artykułu Kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia o przestępstwie? jest wskazanie na kim ciąży obowiązek złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 304 § 1 k.p.k. „..każdy, kto dowiedział się o … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego

W sytuacji, gdy jesteśmy pokrzywdzeni, nie wiemy jakie decyzje końcowe mogą zostać wydane w danym postępowaniu przygotowawczym, dlatego też w tym artykule wyjaśnimy jakie są sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego. Należy wskazać, iż nie zawsze Prokurator lub inny organ ścigania może … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka

Celem artykułu Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka jest wskazanie czym jest czynność procesowa przesłuchania świadka oraz jaki jest przebieg. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż przesłuchanie świadka jest jedną z głównych czynności pozwalających na uzyskanie dowodów w trakcie toczącego się … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 7 komentarzy

Wzór zawiadomienia o przestępstwie

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie jak powinno wyglądać pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – Wzór zawiadomienia o przestępstwie, w szczególności jakie informacje powinno zawierać. Początkowo podkreślenia wymaga fakt, iż Kodeks Postępowania Karnego nie przewiduje żadnej szczególnej formy zawiadomienia. Niemniej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa

Celem niniejszego artykułu Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa jest wskazanie, czy w przypadku złożenia wniosku o ściganie: można żądać ścigania tylko niektórych sprawców przestępstwa, można żądać ścigania tylko niektórych przestępstw. Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa W pierwszej kolejności zostanie omówiony … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Udział pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym

Celem niniejszego artykułu Udział pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym jest wskazanie jakie uprawnienia przysługują pokrzywdzonemu w toku postępowania przygotowawczego. Udział pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 316 § 1 k.p.k. „…jeżeli czynności śledztwa nie będzie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Z artykułu Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie? dowiesz się w jaki sposób możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie oraz gdzie należy się udać aby złożyć zawiadomienie. Każda osoba, w tym także pokrzywdzony, w przypadku posiadania informacji o przestępstwie może złożyć zawiadomienie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Jakie obowiązki ma pokrzywdzony?

Z tego artykułu Jakie obowiązki ma pokrzywdzony? dowiesz się jakie obowiązki nakłada na osobę pokrzywdzoną kodeks postępowania karnego. Jakie obowiązki ma pokrzywdzony? Warto wskazać, iż pokrzywdzonemu w toku postępowania przysługują nie tylko uprawnienia, jednak ciążą na nim pewne obowiązki: Obowiązek: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz