Czego może żądać pokrzywdzony od sprawcy stalkingu?

Z tego artykułu Czego może żądać pokrzywdzony od sprawcy stalkingu? dowiesz się jakie prawa przysługują osobie pokrzywdzonej przestępstwem stalkingu oraz dlaczego warto jest złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stalkingu.

Na czym polega przestępstwo stalkingu oraz jakie uprawnienia ma pokrzywdzony w sprawie o stalking, znajdziesz w artykule: Czym jest stalking?

W tym artykule natomiast wyjaśnimy czego może żądać pokrzywdzony od sprawcy stalkingu. W pierwszej kolejności, aby pociągnąć sprawcę stalkingu do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo, pokrzywdzony musi złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Dlaczego warto złożyć zawiadomienie o przestępstwie stalkingu?

Po pierwsze, składając zawiadomienie sprawca czynu może zostać wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej,

Czego może żądać pokrzywdzony od sprawcy stalkingu

Po drugie składając zawiadomienie pokrzywdzony może uzyskać naprawienie szkody i zadośćuczynienia za krzywdę,

Po trzecie składając zawiadomienie pokrzywdzony może uchronić się przed dalszymi przestępstwami popełnianymi na jego szkodę przez stalkera.

W postępowaniu karnym pokrzywdzonemu przysługuje szereg uprawnień o charakterze kompensacyjnym:

  • na podstawie art. 46 k.k. obowiązek naprawienia szkody,
  • na podstawie art. 46 k.k. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • na podstawie art. 46 k.k. nawiązka,
  • na podstawie art. 39 pkt 7 k.k. świadczenie pieniężne.

Często zdarzają się przypadki, w których na szkodę pokrzywdzonego zostało popełnione przestępstwa z zastosowaniem przemocy. W takim przypadku złożenie zawiadomienie może ułatwić odzyskać zachwianą pewność siebie oraz poczucie własnej wartości. Uzyskanie pomocy ze strony Policji, Prokuratora czy Sądu pozwoli także przełamać strach przed sprawcą. Zgłoszenie zawiadomienia może również zagwarantować uzyskanie – zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

Reasumując, należy wskazać, iż zgłoszenie zawiadomienia o stalkingu nigdy nie pogorszy sytuacji pokrzywdzonego, może zapewnić pokrzywdzonemu ochronę praw, jak również ułatwi uzyskać szybką i skuteczną pomoc ze strony Policji, czy innych instytucji. Nie można się bać zgłoszenia Policji lub Prokuraturze zawiadomienia, gdyż taka postawa umacnia świadomość bezkarności u sprawcy przestępstwa stalkingu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


7 + = dziesięć