Czy pokrzywdzony w wypadku drogowym może składać wnioski dowodowe ?

Pokrzywdzonemu zawsze zależy na jak najszybszym zakończeniu postępowania i ukaraniu sprawcy przestępstwa. Z tych względów w niniejszym artykule opiszę działania, które może podjąć pokrzywdzony, a które mogą wpłynąć na szybkość prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Jako pokrzywdzony w wyniku wypadku drogowego w świetle art. 315 k.p.k. masz prawo na etapie postępowania przygotowawczego składać wnioski w celu przeprowadzenia konkretnych czynności podczas postępowania przygotowawczego. Oczywiście takie wnioski są również dopuszczalne na etapie postępowania sądowego, jednakże z uwagi na szybkość zakończenia postępowania najlepiej złożyć je w momencie, gdy sprawę prowadzi Policja, bądź Prokuratura.

W odniesieniu do przestępstwa spowodowania wypadku drogowego, czy wykroczenia spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym pokrzywdzony może złożyć następujące wnioski dowodowe:

  • wniosek o przesłuchanie świadka wypadku drogowego,

  • wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków,

  • wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego.

Warto wskazać, iż przedmiotowe wnioski pokrzywdzony może złożyć bądź ustnie do protokołu, bądź też pisemnie. Z mojej praktyki wynika jednakże, że korzystniejsze jest złożenie wniosku w formie pisemnej. W takim przypadku organ postępowania będzie mógł zapoznać się z argumentacją dotyczą przeprowadzenia zawnioskowanego dowodu. W kolejnym artykule szczegółowo omówię co powinien zawierać każdy z w/w wniosków.

W przypadku złożenia wniosku dowodowego pokrzywdzony zostanie na podstawie art. 318 k.p.k. powiadomiony o przeprowadzonej czynności. W przypadku eksperymentu procesowe, czy przesłuchania świadka będzie przysługiwało mu uprawnienie do zapoznania się z protokołami przeprowadzonych czynności dowodowych.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ pięć = 12