Jak udowodnić znęcanie się nad rodziną?

Z tego artykułu Jak udowodnić znęcanie się nad rodziną dowiesz się:

 • jakie dowody dołączyć do zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną, nękania, pobicia, gróźb karalnych lub innego przestępstwa z użyciem przemocy?
 • jak udowodnić przemoc fizyczną i psychiczną nad rodziną?
 • na czym polega przesłuchanie ofiary przemocy domowej na Policji?
 • jak udokumentować obrażenia ciała doznane na skutek przemocy domowej?
 • jak uzyskać obdukcję lekarską, jaki lekarz wystawia obdukcję lekarską i ile kosztuje obdukcja?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie dowody dołączyć do zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną?

Przed złożeniem na Policji zawiadomienia o przestępstwie znęcania się, uporczywego nękania, pobicia czy innego przestępstwa z użyciem przemocy zastanów się nad dowodami, które potwierdzą, że Twój mąż, konkubent, rodzic czy dziecko stosuje wobec Ciebie przemoc.

Znęcanie się nad rodziną można potwierdzić, to znaczy udowodnić następującymi dowodami:

 • zeznania świadków przemocy domowej, a więc osób które widziały lub słyszały jak Twój mąż lub konkubent używa wobec Ciebie przemocy lub osób, które widziały na Twoim ciele ślady pobicia. Świadkami w sprawie karnej o znęcanie się nad rodziną mogą być również osoby, którym ofiara przemocy zwierzała się – opowiadała o przemocy, jakiej doznaje w domu
 • notatki urzędowe z interwencji Policji wobec sprawcy przemocy domowej i zeznania Policjantów, którzy przeprowadzali interwencje w domu ofiary przemocy
 • nagrania awantur wszczynanych przez sprawcę przemocy domowej, np. jego głosu z wyzwiskami lub groźbami pod Twoim adresem
 • maile lub sms-y z wyzwiskami lub groźbami kierowanymi przez sprawcę przemocy domowej
 • ślady pobicia, a więc ślady obrażeń ciała doznanych przez ofiarę przemocy domowej – zadrapania, siniaki, opisane w protokole oględzin ciała sporządzonym przez Policjanta lub w dokumentacji medycznej z udzielenia Ci pomocy medycznej
 • obdukcje lekarskie, a więc zaświadczenia od lekarza opisujące obrażenia ciała doznane na skutek przemocy
jak udowodnić znęcanie się nad rodziną

O tym, jak napisać zawiadomienie o przestępstwie znęcania się nad rodziną przeczytasz w artykułach:

Jak wskazać w zawiadomieniu o znęcaniu się nad rodziną dowody potwierdzające przemoc domową?

A oto kilka rad, jak wskazać dowody na potwierdzenie przemocy w zawiadomieniu o przestępstwie znęcania się nad rodziną:

 • wskazując jako dowód świadków przemocy domowej podaj ich imiona, nazwiska oraz adres zamieszkania, a w miarę możliwości także telefon kontaktowy. Dzięki temu świadkowie wskazani w zawiadomieniu o znęcaniu się nad rodziną zostaną szybciej przesłuchani. Nie obawiaj się podania adresu zamieszkania i nr telefonu świadków przemocy domowej – dane te zostaną utajnione, a sprawca przemocy nie będzie miał do nich dostępu
 • wskazując jako dowód nagrania awantur wszczynanych przez sprawcę przemocy zachowaj oryginalny nośnik z zapisem nagrania oraz urządzenie nagrywające. Dla przykładu, gdy nagrałaś wyzwiska męża za pomocą telefonu komórkowego, wówczas wyjmij z telefonu i zachowaj kartę pamięci z zapisem nagrania oraz sam telefon. Umożliwi to potwierdzenie autentyczności nagrania, gdyby sprawca przemocy je podważał. Do zawiadomienia o znęcaniu się nad rodziną dołącz płytę CD lub pendrive z nagraniem awantury
 • wskazując jako dowód dokumentację medyczną z opisem doznanych przez Ciebie obrażeń ciała złóż ją w trakcie przesłuchania w charakterze świadka. Gdy nie masz całej dokumentacji medycznej zażądaj od Policjanta jej dołączenia do akt sprawy wskazując placówkę medyczną w której się znajduje.

Jak wygląda przesłuchanie na Policji osoby pokrzywdzonej znęcaniem się nad rodziną?

Pierwszym dowodem przeprowadzanym w sprawie karnej o znęcaniu się nad rodziną, po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie jest przesłuchanie w charakterze świadka osoby pokrzywdzonej przestępstwem znęcania.

Oto kilka rad, jak przygotować się do przesłuchania na Policji w sprawie karnej o znęcanie się nad rodziną:

Przede wszystkim przed przesłuchaniem na Policji przypomnij sobie:

 • od kiedy Twój mąż, konkubent czy partner stosuje wobec Ciebie przemoc? Nie chodzi tu o podanie dokładnej daty, ale co najmniej miesiąca i roku, od którego doświadczasz przemocy
 • jak wygląda przemoc, której doświadczasz w domu? Chodzi tu o opisanie Policjantowi, czy jesteś wyzywana, jeśli tak to jakimi słowami, czy jesteś upokarzana, jeśli tak to w jaki sposób, czy jesteś bita, jeśli tak to czy jesteś kopana, bita pięściami, czy mąż lub konkubent Ci grozi, jeśli tak to w jaki sposób, czy grozi Ci pobiciem, zabiciem, wyrzuceniem z domu
 • czy tylko Ty doświadczasz w domu przemocy, czy również Twoje dzieci są ofiarami przemocy domowej?
 • co jest przyczyną przemocy ze strony męża czy konkubenta? Czy jest nim, np. wybuchowy charakter męża, czy może jego alkoholizm, jeśli tak to czy mąż chodzi na terapię dla osób uzależnionych od alkoholu
 • czy obawiasz się o własne życie lub zdrowie, lub o życie lub zdrowie Twoich dzieci?
 • czy zdarzyło się byś po pobiciu przez męża lub konkubenta potrzebowała pomocy lekarskiej, jeśli tak to u którego lekarza byłaś, czy jesteś posiadaniu dokumentacji medycznej, np. obdukcji lekarskich?
 • czy potrafisz wskazać osoby, które były świadkami przemocy ze strony męża czy konkubenta? Mogą to być osoby, które były naocznymi świadkami przemocy wobec Ciebie. Mogą to być również osoby, które widziały na twoim ciele ślady po pobiciu lub osoby, którym opowiedziałaś o przemocy w domu
 • czy znasz imiona i nazwiska oraz adresy osób, które były świadkami stosowanej wobec Ciebie przemocy?

Na zakończenie kilka rad przed czekającym Cię przesłuchaniem w charakterze pokrzywdzonej – świadka przemocy domowej:

 • nie obawiaj się – Twój mąż lub konkubent nie będzie uczestniczył w tym przesłuchaniu. Na tym etapie postępowania sprawca przemocy nie zostanie nawet zawiadomiony o Twoim przesłuchaniu
 • nie podpisuj protokołu przesłuchania w charakterze świadka bez jego wcześniejszego przeczytania. Powiedz Policjantowi by odczytał Twoje zeznania lub sama je przeczytaj, dopiero potem je podpisz
 • jeżeli czytając protokół przesłuchania zauważysz w nim błędy, od razu je sprostuj podczas tego samego przesłuchania – przed podpisaniem protokołu
 • jeżeli po powrocie do domu przypomnisz sobie coś ważnego o czym zapomniałaś powiedzieć w trakcie przesłuchania wówczas złóż uzupełniające zeznania
 • jeżeli po przesłuchaniu Cię w charakterze świadka twój mąż lub konkubent ponownie użyje wobec Ciebie przemocy to zgłoś się na Policję i złóż na ten temat uzupełniające zeznania.

Jak udowodnić pobicie przez sprawcę przemocy domowej w sprawie karnej o znęcanie się nad rodziną?

Jeżeli jesteś ofiarą fizycznej przemocy w rodzinie to powinnaś to udokumentować na potrzeby sprawy karnej o znęcanie się nad rodziną.

Ślady pobicia przez sprawcę przemocy domowej – np. zadrapania, siniaki można udowodnić w następujący sposób:

 • protokół oględzin obrażeń ciała doznanych w wyniku pobicia sporządzony przez Policję w sprawie karnej o znęcanie się nad rodziną
 • bezpłatne zaświadczenie o obrażeniach ciała wystawione przez każdego lekarza
 • płatna obdukcja lekarska wystawiona przez biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej

Protokół oględzin obrażeń ciała ofiary przemocy domowej sporządzony przez Policje w sprawie karnej o znęcanie się nad rodziną

Jeśli zostałaś pobita, wówczas możesz zgłosić się na Policję, złożyć ustnie zawiadomienie o przestępstwie, a Policjant powinien sfotografować doznane przez Ciebie obrażenia ciała i opisać je w protokole oględzin.

Zdarza się, że Policjanci nie chcą udokumentować obrażeń ciała doznanych przez zgłaszającą się po pobiciu ofiarę przemocy domowej. Tłumaczą, że nie są biegłymi z zakresu medycyny sądowej, a więc nie są uprawnieni do potwierdzenia zakresu obrażeń ciała ofiary przemocy. Pamiętaj wówczas, by nie ustąpić. Obowiązkiem Policji jest bowiem zabezpieczenie dowodów przestępstwa, w tym przypadku dowodu pobicia osoby pokrzywdzonej przemocą.

Zaświadczenie od lekarza o obrażeniach ciała doznanych na skutek przemocy domowej

Drugim sposobem udokumentowania doznanych na skutek przemocy domowej obrażeń jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego. Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) finansowanych ze środków publicznych każda ofiara użycia przemocy w rodzinie może domagać się bezpłatnego badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzajów uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodziniezaświadczenie o obrażeniach ciała doznanych przez ofiarę przemocy domowej może wystawić każdy lekarz. 

Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie powinno zawierać:

 • Imię, nazwisko oraz datę urodzenia osoby badanej,
 • Adres zamieszkania osoby badanej,
 • Rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby badanej,
 • Imię, nazwisko i specjalizację lekarza prowadzącego badanie,
 • Imię, nazwisko innych osób obecnych przy badaniu,
 • Pełną nazwę świadczeniodawcy wystawiającego zaświadczenie,
 • Datę i godzinę przeprowadzenia badania,
 • Datę i godzinę wystawienia zaświadczenia,
 • Opinię o stanie zdrowia osoby badanej, będącą wynikiem przeprowadzonego badania, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju stwierdzonych uszkodzeń ciała oraz możliwych przyczyn i czasu ich powstania,
 • Czytelną pieczęć i podpis lekarza.

Zaświadczenie o obrażeniach ciała odniesionych w wyniku przemocy domowej można uzyskać u każdego lekarza

Jeżeli do pobicia ofiary przemocy domowej doszło w nocy lub późnym wieczorem możesz udać się do ośrodka nocnej pomocy lekarskiej, a w większych miastach na SOR lub do szpitala pełniącego nocny dyżur. Warto, abyś zabrała ze sobą wydrukowany formularz, który można pobrać z poniższego adresu, ponieważ lekarze często nie wiedzą o ciążącym na nim obowiązku: wzór zaświadczenia o obrażeniach ciała ofiary przemocy domowej.

Wystawienie bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o obrażeniach ciała odniesionych na skutek przemocy domowej jest obowiązkiem lekarza

Obdukcja lekarska – czym jest, jaki lekarz może wystawić obdukcję i ile kosztuje obdukcja lekarska?

Kolejnym sposobem udokumentowania obrażeń, jakich doznałaś na skutek przemocy domowej jest uzyskanie obdukcji lekarskiej

Co to jest obdukcja lekarska?

Obdukcja lekarska to dokument – zaświadczenie wystawione przez biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej na potwierdzenie doznanych przez osobę badaną obrażeń ciała, mechanizmu powstania obrażeń ciała oraz kwalifikacji doznanego przez nią uszczerbku na zdrowiu.

Jaki lekarz może wystawić obdukcję lekarską?

Obdukcję lekarską może wystawić jedynie lekarz wpisany na listę biegłych z zakresu medycyny sądowej prowadzona przez każdy z Sądów Okręgowych.

Jak znaleźć lekarza uprawnionego do wystawienia obdukcji lekarskiej?

Aby znaleźć lekarza, który może wystawić obdukcję lekarską należy wejść na stronę internetową jednego z Sądów Okręgowych pobrać ze strony listę biegłych sądowych i znaleźć na niej biegłych z zakresu medycyny sądowej.

Każdy z biegłych z zakresu medycyny sądowej znajdujących się na liście biegłych w Sądzie Okręgowym jest uprawniony do wystawienia obdukcji lekarskiej.

Ile kosztuje obdukcja lekarska?

Za obdukcję lekarską trzeba zapłacić. Jej koszt waha się od 100 do 250 zł.

Na czym polega dowód z obdukcji lekarskiej?

Obdukcja lekarska wystawiona przez lekarza wpisanego na listę biegłych prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych jest dowodem na to, że osoba badana doznała opisanych w obdukcji obrażeń ciała, które mogły powstać w okolicznościach podanych przez osobę badaną i spowodowały naruszenie czynności narządów ciała osoby badanej przez okres czasu wskazany w obdukcji lekarskiej.

Obdukcja lekarska nie jest dowodem na to, że opisane przez lekarza obrażenia ciała powstały w okolicznościach podanych przez osobę badaną.

Obdukcja lekarska jest dowodem na to, że opisane w obdukcji obrażenia ciała mogły powstać w sposób podany przez osobę, która zgłosiła się do lekarza po obdukcję.

Obdukcja lekarska nie jest dowodem na to, że obrażenia ciała opisane w obdukcji zostały spowodowane, np. w wyniku pobicia przez konkretną osobę wskazaną przez osobę, która poddała się obdukcji lekarskiej.

Podsumowując:

 • obdukcja lekarska dowodzi, że osoba badana, np. ofiara przemocy domowej, doznała obrażeń ciała opisanych w obdukcji
 • obdukcja lekarska nie jest wystarczającym dowodem na to, że obrażenia ciała opisane w obdukcji przez lekarza powstały w sposób opisany prze osobę badaną, np. w wyniku pobicia przez męża, dowodzi, że mogły powstać w tych okolicznościach.

Obdukcja lekarska i zaświadczenie od lekarza o obrażeniach ciała – czym się różnią?

Pomiędzy obdukcją lekarską a zaświadczeniem lekarza o obrażeniach ciała zachodzą następujące różnice:

 • do wystawienia obdukcji lekarskiej jest uprawniony wyłącznie lekarz wpisany na listę biegłych z zakresu medycyny sądowej prowadzoną przez Prezesa właściwego Sądu Okręgowego, a zaświadczenie o obrażeniach ciała doznanych przez ofiarę przemocy domowej może być wystawiane przez każdego lekarza.
 • obdukcja lekarska jest płatna (bezpłatna tylko wtedy, gdy zleci ją Prokurator, Policja lub Sąd). Zaświadczenie o obrażeniach ciała ofiary przemocy domowej jest bezpłatne.
 • treść obdukcji lekarskiej jest szersza od zaświadczenia lekarza o obrażeniach ciała ofiary przemocy domowej. Obdukcja lekarska zawiera nie tylko opis obrażeń ciała, ale dodatkowo wskazanie, czy obrażenia ciała mogły powstać w sposób opisany przez osobę badaną oraz kwalifikację prawną doznanych obrażeń ciała.

Pamiętaj, że zgłaszając się na Policję po pobiciu celem zawiadomienia o przestępstwie, możesz domagać się, aby funkcjonariusze Policji dokonali tzw. oględzin ciała i sfotografowali doznane przez Ciebie obrażenia. Zdjęcia te będą następnie dołączone do akt postępowania przygotowawczego.

Podsumowując:

 • jeżeli masz możliwość udania się do lekarza wpisanego na listę biegłych (adresy gabinetów możesz znaleźć w Internecie na stronie Sądu Okręgowego) celem uzyskania obdukcji lekarskiej i możesz sobie pozwolić by zapłacić za wystawienie obdukcji, będzie to lepsze rozwiązanie. Obdukcja sporządzona przez biegłego lekarza sądowego będzie miała zawsze silniejszą moc dowodową od zaświadczenia przedstawionego przez lekarza
 • jeżeli masz daleko do gabinetów biegłych lekarzy sądowych lub nie masz pieniędzy na opłacenie wizyty, wystarczającym dowodem będzie zaświadczenie o doznanych obrażeniach ciała, które możesz uzyskać bezpłatnie od każdego lekarza.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, przemoc domowa znęcanie się nad rodziną, zawiadomienie o przestępstwie i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Jak udowodnić znęcanie się nad rodziną?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Zapraszam do dyskusji – pytajcie, komentujcie, dzielcie się Waszymi uwagami.
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


2 + = siedem