Jakie obowiązki ma pokrzywdzony w postępowaniu karnym o spowodowanie wypadku drogowego ?

Pokrzywdzonemu, a więc osobie która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni, w toku postępowania przysługują nie tylko uprawnienia, ale ciążą na nim określone obowiązki.

Pokrzywdzony ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie. Jako osoba wezwana w charakterze świadka nie może uchylić się od stawiennictwa na przesłuchanie, jak również na termin innych czynności procesowej. Wyjątek stanowią przypadki, gdy świadek nie mógł się stawić z powodu choroby lub innych sytuacji od niego niezależnych. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka może spowodować nałożenie na podstawie art. 285 § 1 k.p.k. na taką osobę kary pieniężnej, a nawet spowodować na podstawie art. 285 § 2 k.p.k. przymusowe doprowadzenie świadka.

Pokrzywdzony na skutek wypadku drogowego, przebywający za granicą, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju. W przypadku niezawiadomienia organu o zmianie adresu, pismo, które zostało wysłane na ostatni znany adres w kraju, uważa się za doręczone na ostatni podany adres w kraju. Również pokrzywdzony, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone.

Warto również wskazać, iż pokrzywdzony przesłuchiwany w charakterze świadka nie może odmówić składania zeznań, poza sytuacjami przewidzianymi przez ustawę – przykładowo z powodu zachowania tajemnicy zawodowej lub w przypadku gdy złożenie zeznań może narazić pokrzywdzonego na odpowiedzialność karną lub osobą podejrzaną jest osoba dla niego najbliższa. Wszystkie przypadki, gdy pokrzywdzony może skorzystać z prawa do odmowy zeznań zostały opisane w artykule – Czy pokrzywdzony nie musi zeznawać przeciwko osobom najbliższym ?

Pokrzywdzony, nie może on sprzeciwić się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym. Dla celów dowodowych można również świadka, za jego zgodą, poddać oględzinom ciała i badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu. W przypadku, gdy istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, sąd lub prokurator może zarządzić przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić. Za zgodą osoby badanej biegły sądowy może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby.

Podsumowując pokrzywdzony w toku postępowania musi:

 • stawić się na wezwanie organu na podstawie art. 177 § 1 k.p.k.;

 • wskazać adres do doręczeń w kraju na podstawie art. 139 k.p.k.;

 • składać zeznania na podstawie art. 177 § 1 k.p.k.;

 • poddać się oględzinom ciała i badaniom lekarskim na podstawie art. 192 k.p.k.

Prawidłowe dostosowanie się do wyżej wskazanych obowiązków bez wątpienia wpływa korzystnie na całe postępowanie, bowiem jest prowadzone szybciej i skuteczniej.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× 2 = osiem