Jakie obowiązki ma pokrzywdzony?

Z tego artykułu Jakie obowiązki ma pokrzywdzony? dowiesz się jakie obowiązki nakłada na osobę pokrzywdzoną kodeks postępowania karnego.

Jakie obowiązki ma pokrzywdzony?

Warto wskazać, iż pokrzywdzonemu w toku postępowania przysługują nie tylko uprawnienia, jednak ciążą na nim pewne obowiązki:

Obowiązek:

Podstawa prawna:

stawienia się na wezwanie organu

art. 177 § 1 k.p.k.

wskazania adresu dla doręczeń w kraju

art. 139 k.p.k.

składania zeznań

art. 177 § 1 k.p.k.

poddania się oględzinom ciała i badaniom lekarskim

art. 192 k.p.k.

poddania się następującym czynnościom: pobranie odcisków daktyloskopijnym, wymaz ze śluzówki policzków, włosów, śliny, próby pism, wykonanie fotografii osoby

art. 192a § 1 k.p.k.

poddania się badaniu wariograficznemu

art. 192 a § 2 oraz 3 k.p.k.

Obowiązki pokrzywdzonego na przykładach

W pierwszej kolejności omawiając, jakie obowiązki ma pokrzywdzony należy wskazać, iż pokrzywdzony ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie. W tym kontekście podkreślenia wymaga fakt, iż osoba wezwana w charakterze świadka nie może uchylić się od stawiennictwa na przesłuchanie, jak również na termin innych czynności. Wyjątek stanowią przypadki, gdy świadek nie mógł się stawić z powodu choroby lub innych sytuacji od niego niezależnych. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka może spowodować nałożenie na podstawie art. 285 § 1 k.p.k. na taką osobę kary pieniężnej, a nawet spowodować na podstawie art. 285 § 2 k.p.k. przymusowe doprowadzenie świadka. Z obowiązkiem stawiennictwa ściśle wiąże się zakaz oddalenia się bez zgody organu procesowego.

Przykładowo świadek Andrzej Zawara nie stawił się na wezwanie Prokuratora, nie usprawiedliwił swojej nieobecności, nie była to też pierwsza taka sytuacja, wobec tego organ postępowania wydał nakaz doprowadzenia świadka przez Policję.

Pokrzywdzony którego prawa zostały naruszone, przebywający za granicą, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju. W przypadku niezawiadomienia organu o zmianie adresu, pismo, które zostało wysłane na ostatni znany adres w kraju, uważa się za doręczone na ostatni podany adres w kraju. Również pokrzywdzony, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone.

Przykład: świadek Andrzej Zawara podał adres do doręczeń, jednak od 3 lat nie przebywa pod wskazanym adresem. W dniu 12 czerwca 2015 roku prokurator wysłał do niego postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Mając na względzie, iż Andrzej Zawara nie przebywał pod wskazanym w toku przesłuchania, nie odebrał postanowienia, w związku z tym Prokurator stwierdził, iż postanowienie zostało doręczone w dniu 29 czerwca 2015 roku i od tej daty liczy się 7 termin na wniesienie zażalenia.

Warto również wskazać, iż pokrzywdzony przesłuchiwany w charakterze świadka nie może odmówić składania zeznań, poza sytuacjami przewidzianymi przez ustawę – przykładowo z powodu zachowania tajemnicy zawodowej lub w przypadku gdy złożenie zeznań może narazić pokrzywdzonego na odpowiedzialność karną. Wszystkie przypadki, gdy możemy skorzystać z prawa do odmowy zeznań zostały opisane w artykule „ Czy mam prawo do odmowy składania zeznań ?”.

Przykładowo świadek Andrzej Zawara został wezwany na przesłuchanie w sprawie przestępstwa popełnionego przez jego żonę. Andrzej Zawara poinformowany o prawie do odmowy składania zeznań z uwagi na fakt, iż pozostaje w szczególnie bliskim kontakcie oskarżoną. Z tego prawa skorzystał.

Jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego, nie może on sprzeciwić się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym. Dla celów dowodowych można również świadka, za jego zgodą, poddać oględzinom ciała i badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu. Podkreślenia wymaga fakt, iż celem ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski daktyloskopijne, wymaz ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu. W przypadku, gdy istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, sąd lub prokurator może zarządzić przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić. Za zgodą osoby badanej biegły sądowy może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby.

Przykład: W mieszkaniu należącym do Andrzeja Zawary doszło do włamania. Wezwana na miejsce zdarzenia Policja zabezpieczyła odciski palców. By wyeliminować odciski palców należące do właściciela, Andrzej Zawara został wezwany na Komendę celem dokonania badań daktyloskopijnych.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Jakie obowiązki ma pokrzywdzony?

 1. Sylwia Winiarska pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


siedem × = 14