Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Celem niniejszego artykułu Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie? jest wskazanie osób uprawnionych do złożenia zawiadomienia o przestępstwie.

Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość. Podkreślenia wymaga fakt, iż dana osoba może złożyć zawiadomienie niezależnie, czy jest pokrzywdzoną przez przestępstwo, czy jedynie posiada wiadomości na jego temat.

W przypadku, gdy zawiadamiający nie włada językiem polskim, protokół zostanie sporządzony z udziałem tłumacza. Natomiast w sytuacji, gdy osobą zawiadamiająca jest głucha, niema, wszelkie czynności muszą zostać przeprowadzone z udziałem biegłego sądowego o odpowiedniej specjalności. Warto wskazać, iż organ procesowy nie przesłucha w charakterze świadka, jak również nie zostanie spisany protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie, w przypadku, gdy dana osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W takiej sytuacji podane przez daną osobę informacje zostaną niezwłocznie sprawdzone, natomiast zawiadomienie zostanie przyjęte w dogodnym terminie.


Na szczególną uwagę zasługuję złożenie zawiadomienia przez małoletniego. Zasady składania zawiadomienia o przestępstwie są takie same w odniesieniu do dzieci, jak i do osób dorosłych, bowiem każde zawiadomienie o przestępstwie obliguje policjantów do podjęcia odpowiednich działań. W praktyce oznacza to, że osoba małoletnia będzie mogła uczestniczyć w dalszych czynnościach procesowych na tych samych zasadach, co osoba dorosła – będzie przesłuchana w charakterze świadka. Warto wskazać, iż małoletni będzie inaczej ponosił odpowiedzialność za nieprawidłowości w zeznaniach. Zgodnie z polską procedurą w zależności od wieku młodocianego należy wyróżnić następujące sytuacje:

Dzieci poniżej 13 roku życia

Informuje się, że należy mówić prawdę.

Małoletnich w wieku od 13 lat do 17 roku życia

Uprzedza się o możliwości zastosowania wobec nich środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich, w przypadku świadomego naruszenia artykułów kodeksu karnego.

Małoletni powyżej 17 lat

Policjant lub Prokurator informuje daną osobę, która składa zawiadomienie o odpowiedzialności karnej za powiadomienie Policji o niepopełnionym przestępstwie, za fałszywe oskarżenie oraz za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 238 k.k.1 , art. 234 k.k., art. 233 § 1 k.k.


Na uwagę zasługuje fakt, iż osoba poniżej 18 roku życia, nie mając zdolności do czynności prawnych, nie może samodzielnie złożyć wniosku o ściganie, jeżeli przestępstwo, o którego dokonaniu zawiadamia, należy do kategorii przestępstw ściganych w trybie wnioskowym. W imieniu małoletniego wniosek taki może złożyć przedstawiciel ustawowy dziecka lub jego prawny opiekun, a w sytuacji, gdy oni są sprawcami przestępstwa na szkodę tego małoletniego – Policja wystąpi z wnioskiem do sądu opiekuńczego celem wyznaczenia kuratora dla małoletniego do dokonania przedmiotowej czynności.

Ze szczególną uwagą zostanie potraktowany zawiadamiający małoletni poniżej 15. roku życia, gdy zawiadomienie dotyczy przestępstwa seksualnego lub grupy przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Jeżeli jest pokrzywdzonym, jego przesłuchanie w charakterze świadka odbędzie się w warunkach określonych w art. 185a k.p.k. przesłuchanie odbywa się tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania lub gdy żąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. Przesłuchanie prowadzi Sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Zgodnie z art. 185a par 2 k.p.k. przesłuchanie należy przeprowadzić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia wpływu wniosku.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

 1. Sylwia Winiarska pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

 2. Artur pisze:

  Czy osoba prawna może złożyć zawiadomienie o przestępstwie? Ktoś grozi podłożeniem bomby lub atakiem z użyciem broni maszynowej i nie jest to dowcip, także sytuacja jest poważna.

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Arturze,
   moim zdaniem, jeżeli kodeks postępowania karnego przewiduje, iż pokrzywdzonym może być osoba prawna, to dopuszczalne jest złożenie przez nią zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


6 + = jedenaście