Notatka urzędowa z miejsca wypadku drogowego

Jednym z pierwszych dokumentów, które są sporządzane przez Funkcjonariuszy Policji na miejscu wypadków drogowych jest notatka urzędowa. W przedmiotowym dokumencie zawarte są podstawowe informacje, które można ustalić zaraz po przyjeździe na miejsce zdarzenia. W głównej mierze notatka urzędowa jest sporządzana na podstawie oświadczeń świadków, czy uczestników kolizji.

Co powinno znaleźć się w notatce urzędowej z miejsca wypadku drogowego ?

Notatka urzędowa powinna zawierać przede wszystkim datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia drogowego. Zapis dotyczący daty i godziny zdarzenia jest bardzo ważny, gdyż pozwala to później na określenie stopnia widoczności lub występowania opadów w chwili zaistnienia zdarzenia.

Ponadto w notatce powinno zostać podane dane dotyczące osób uczestniczących w wypadku takie jak:

 • nazwisko i imię kierujących,

 • numer dokumentu tożsamości kierujących,

 • adresy zamieszkania osób uczestniczących w wypadku

 • rodzaj i marka samochodów biorących udział w zdarzeniu, a także numer rejestracyjny pojazdów,

W dalszych punktach notatki urzędowej powinien znaleźć się opis okoliczności zdarzenia wynikający z relacji uczestników lub świadków. Należy przy tym zauważyć, że wyłaniająca się z tych relacji przyczyna wypadku, ze względu na subiektywną ocenę zdarzenia przez osoby je relacjonujące oraz zrozumiałe intencje jego uczestników, może być myląca. W tym miejscu bardzo często podaje się dane świadków zdarzenia. Dane te są wykorzystywane w późniejszym etapie postępowania – w szczególności w sytuacji wezwania świadków na przesłuchanie.

Nadto w przedmiotowym dokumencie powinien znaleźć się opis warunków drogowych w szczególności:

 • rodzaj i stan nawierzchni jezdni,

 • rodzaj znaków i sygnałów na danym odcinku drogi,

 • nasilenie ruchu,

 • wskazania dotyczące prędkości dopuszczalnej.

Bardzo często notatka zawiera opis czynności procesowych przeprowadzonych na miejscu zdarzenia takie jak – oględziny miejsca wypadku, oględziny pojazdu, dokumentacja fotograficzna, badania trzeźwości kierowców.

Moc dowodowa notatki urzędowej w postępowaniu karnym o spowodowanie wypadku drogowego

W zależności od rodzaju prowadzonego postępowania moc notatki urzędowej jest różna. I tak w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach o wykroczenie zgodnie z art. 37 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, notatkę urzędową sporządza się w odniesieniu do czynności co do których nie sporządza się protokołu. Notatka urzędowa może zostać odczytana na rozprawie, a procedujący Sąd może zaliczyć ją w poczet materiału dowodowego i wykorzystać ją na etapie procedowania w danej sprawie.

Moc dowodowa notatki urzędowej w postępowaniu w sprawie o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej

Sytuacja inaczej wygląda w przypadku prowadzanie postępowania w sprawach o przestępstwo. W takiej sytuacji organ postępowania ma ograniczone możliwości wykorzystania notatki urzędowej i nie może na jej podstawie opierać rozstrzygnięcia w sprawie. Jak wskazuje art. 174 k.p.k. „…Dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych…”. Powyższe oznacza, iż Sąd winien w pierwszej kolejności opierać się na wyjaśnieniach oskarżonego oraz na zeznaniach świadków, natomiast notatka może pełnić rolę jedynie pomocniczą.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 5 = sześć