Udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym przed Sądem I instancji w sprawie wypadku drogowego

W poprzednim artykule „…Udział pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym wypadku drogowego…” poruszyłam problematykę udziału pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego. W niniejszym natomiast opiszę następny etap postępowania karnego – tj. postępowanie przed Sądem I Instancji.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż etap postępowania sądowego rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia do Sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego i zarejestrowania sprawy, tzn. nadaniu jej sygnatury sądowej.

Na tym etapie stronami postępowania z urzędu są:

oskarżyciel publiczny, czyli prokurator

oskarżony, czyli sprawca wypadku drogowego.

Pokrzywdzony nie jest już na tym etapie postępowania stroną. Jednakże aby aktywnie uczestniczyć w sprawie może złożyć przed Sądem oświadczenie, iż chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Warto wskazać, iż oświadczenie takie należy złożyć do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, czyli do momentu odczytania aktu oskarżenia na pierwszej rozprawie.

W artykule „…Jak działać w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego ?…” dokładnie opisałam kwestię jak skutecznie złożyć oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Na uwagę zasługuję fakt, iż działają jako oskarżyciel posiłkowy masz realny wpływ na prowadzone postępowanie, bowiem:

stajesz się stroną postępowania,

Sąd ma obowiązek zawiadamiać Cię o wszystkich terminach rozpraw oraz doręczać korespondencję na takiej samej zasadzie jak prokuratorowi i oskarżonemu,

masz prawo do składania wniosków dowodowych,

na rozprawie zajmujesz miejsce obok oskarżyciela publicznego i możesz być obecny na każdym terminie rozprawy,

masz prawo zadawania pytań osobom przesłuchiwanym,

posiadasz dostęp do akt postępowania,

masz prawo do wniesienia apelacji od wyroku I instancji.

Ponadto osoba pokrzywdzona przestępstwem spowodowania wypadku drogowego, która działa w charakterze oskarżyciela posiłkowego, ma także prawo do złożenia na podstawie art. 46 §1 k.k. wniosku o nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podsumowując pragnę wskazać, iż postępowanie sądowe to często proces długotrwały, a także skomplikowany. Z tych względów, tak bardzo istotne jest, aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym od momentu jego wszczęcia, aż do jego prawomocnego zakończenia.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


9 − = sześć