Udział pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym wypadku drogowego

W tym artykule opiszę w jaki sposób pokrzywdzony może aktywnie uczestniczyć w toku postępowania przygotowawczym dotyczącym wypadku drogowego.

Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym etapem toczącej się sprawy karnej. Po zebraniu materiału dowodowego na miejscu zdarzenia prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o wszczęciu dochodzenia. Od tego momentu gromadzony jest pozostały materiał dowodowy w sprawie następuję m.in.

 • przesłuchanie świadków czy sprawcy zdarzenia ( podejrzanego),

 • dokonuję się oględzin samochodów uczestniczących w kolizji,

 • bardzo często jest dopuszczany dowód z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków.

Na tym etapie pokrzywdzony na prawo wziąć udział w każdej czynności dowodowej. Należy pamiętać, iż organ prowadzący postępowanie ma obowiązek poinformować pokrzywdzonego o terminie przeprowadzenia czynności.

Ponadto pokrzywdzonemu służy inicjatywa dowodowa – przykładowo może złożyć:

   • wniosek o przesłuchanie świadka wypadku drogowego,

   • wniosek o powołanie biegłego z zakresu wypadków drogowych,

   • wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego, mającego na celu ustalenie istotnych okoliczności wypadku drogowego.

Jednocześnie pokrzywdzony za zgodą prowadzącego postępowania może przeglądać akta i sporządzać ich fotokopię. W przypadku odmowy dostępu do akt przysługuje na podstawie art. 159 k.p.k. zażalenie.

Na uwagę zasługuję fakt, iż w na każdym etapie postępowania pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. W przypadku, gdy z uwagi na swoją sytuację finansową nie możesz pozwolić sobie na pokrycie kosztów pomocy prawnej, pokrzywdzony może na podstawie art. 88 §1 k.p.k. złożyć wniosek o przydzielenie pełnomocnika z urzędu.

Warto wskazać, iż w przypadku umorzenia postępowania lub wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania pokrzywdzony może na podstawie art. 306 złożyć zażalenie.

Podsumowując pokrzywdzony w toku postępowania przygotowawczego ma możliwość m.in.

   • składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia;

   • uczestniczenia w tych czynnościach;

   • korzystania z pomocy pełnomocnika;

   • złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu;

   • końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego;

   • składania zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego;

   • zaskarżenia postanowienia kończącego postępowanie przygotowawcze.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


sześć × = 54