Warunkowe o umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

W niniejszym artykule opiszę na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania w sprawach o przestępstwo spowodowania wypadków drogowych. Zostanie poruszona również kwestia jakie obowiązki może nałożyć Sąd na sprawcę w przypadku zastosowania przedmiotowej instytucji.

Możliwość warunkowego postępowania istnieje, w przypadku gdy wszystkie dowodowy świadczą o popełnieniu przestępstwa spowodowania wypadku drogowego przez podejrzanego/oskarżonego. Jest to jedno z najkorzystniejszych możliwych sposób zakończenia postępowania karnego oczywiście dla sprawcy przestępstwa spowodowania wypadku drogowego. W takim przypadku, nie jest przeprowadzone postępowanie dowodowe, sprawca zachowuje status osoby niekaranej, natomiast wzmianka o postępowaniu karnym zakończonym warunkowym umorzeniem ulega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Karnego po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby wynoszącego od 1 roku do 3 lat.

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została opisana w art. 66 § 1 k.k. i przewiduje, iż Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie jeżeli:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;

 • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości;

 • sprawca nie jest karany za przestępstwo umyślne;

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy sposób życia,

które uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania (sprawca) będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Należy także podkreślić, iż postępowanie karne można warunkowo umorzyć, jeżeli kara przewidziana za przestępstwo nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności.

W związku z powyższym o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo wypadku drogowego można się ubiegać tylko w przypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 1 k.k., czyli przestępstwa spowodowania wypadku drogowego, którego skutkiem jest średni uszczerbek na zdrowiu. Natomiast wykluczone przez ustawodawcę jest warunkowe umorzenie postępowania w przypadku przestępstw określonych w art. 177 § 2 k.k. czyli przestępstwa wypadku komunikacyjnego, którego skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Warto wskazać, iż przestępstwo wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu nie może być warunkowo umorzone, gdyż jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Należy wskazać, iż podejrzany już na etapie postępowania przygotowawczego może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Jeżeli Prokurator widzi podstawy takiego zakończenia postępowania w taki sposób kieruje do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Taki wniosek oskarżony może złożyć również na etapie postępowania sądowego, praktycznie do momentu zamknięcia rozprawy.

Z punktu widzenia pokrzywdzonego warto wskazać, iż zgodnie z art. 67 § 3 k.k.. umarzając warunkowo postępowanie karne,

 1. sąd zobowiązuje sprawcę naprawienia szkody w całości albo w części,

 2. może na niego nałożyć obowiązki:

  • informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

  • przeproszenia pokrzywdzonego,

  • wykonania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

  • powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających,

  • poddania się terapii uzależnień,

  • poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

  • powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

  • opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

  • świadczenia pieniężnego lub nawiązkę

  • zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2.

Na podstawie powyższego należy wskazać, iż warunkowe umorzenie postępowania jest korzystne z punktu widzenia nie tylko podejrzanego. Otóż w takim przypadku czas postępowania ulega skróceniu – nie jest przeprowadzane postępowanie dowodowe, a co za tym idzie pokrzywdzony może szybciej uzyskać odpowiednie naprawienie szkody, czy też nawiązkę. Jednakże poważną wadą przedmiotowej instytucji jest okoliczność, iż sprawca ponosi dużo mniejszą represję karną za popełniony czyn.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− jeden = 8