Wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka wypadku drogowego

W poprzednim artykule poruszyłam kwestię rodzajów wniosków dowodowych jakie można złożyć w przypadku przestępstwa spowodowania wypadku drogowego. Jednym z nich był wniosek dotyczący przesłuchania świadka wypadku drogowego. Tak jak wspominałam wniosek taki można złożyć w formie ustnej (przykładowo do protokołu przesłuchania w charakterze świadka) lub w formie pisemnej. W niniejszym artykule zostanie poruszona kwestia złożenia prawidłowego wniosku o przeprowadzenie dowodu w formie pisemnej. Z mojej praktyki wynika, iż najlepiej jest złożyć wniosek właśnie w takiej formie, ponieważ:

  1. organ procesowy może w każdej chwili zapoznać się z tezą dowodową,

  2. w przypadku pisemnego złożenia wniosku dochodzi do mniejszej ilości pomyłek i przeoczeń.

Co powinien zawierać wniosek o przeprowadzenie dowodu ?

W zakresie wymogów formalnych wniosku dowodowego, należy wskazać iż są one takie same jak wymogi dla każdego innego pisma procesowego wskazane w art. 119 k.p.k. We wniosku muszą być zawarte następujące elementy:

  • oznaczenie organu do którego zgłaszający jest wniosek;

  • oznaczenie strony, czyli osoby składającej dany wniosek (wniosek może złożyć podejrzany, pokrzywdzony, pełnomocnik, obrońca),

  • oznaczenie sygnatury sprawy, czyli numer sprawy, pod którą jest prowadzona sprawa np. 3 Ds. 124/15,

  • podpis i data osoby składającej wniosek wniosek.

Ponadto każdy wniosek o przeprowadzenie dowodu musi zawierać precyzyjne oznaczenie dowodu, który ma być przeprowadzony oraz na jaką okoliczność ma być przeprowadzony ( czyli co ten dowód ma udowodnić). Na uwagę zasługuje fakt, iż strona postępowania nie musi podawać podstawy prawnej swojego wniosku.

W przypadku dowodów osobowych niezbędne jest podanie jej imienia i nazwiska oraz adresu tej osoby. W przypadku niemożności podania adresu świadka można podać dane umożliwiające jej zlokalizowanie ( podanie stanowiska w pracy, adresu miejsca pracy).

Poniżej przedstawiam wzór wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 roku

(miejscowość i data złożenia wniosku)

Pokrzywdzony Paweł Nowak

zam. przy ulicy Dolnej 23,

01-320 Warszawa

(dane osoby składającej wniosek)

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów w Warszawie

(organ do którego składany jest wniosek)

Sygn. akt 1Ds. 11/14

(sygnatura sprawy)

WNIOSEK DOWODOWY

Ja, niżej podpisany wnoszę na podstawie art. 167 k.p.k. o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadka Tadeusza Kowalskiego zamieszkałego przy ulicy Pięknej 32, 02-999 Warszawa (tel: 543-123-123) na okoliczność zaistniałej kolizji drogowej przy ulicy Górczewskiej 32 w Warszawie w dniu 28 grudnia 2015 roku.

Ponadto na podstawie art. 315 § 2 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie mnie do udziału w przeprowadzeniu tego dowodu.

Uzasadnienie

W dniu 28 grudnia 2015 roku doszło do zasinienia wypadku drogowego przy ulicy Górczewskiej 32 w Warszawie. Wskazana osoba była bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Niestety z przyczyn od niego niezależnych nie mógł czekać na przyjazd Policji i złożyć zeznań. Celowe jest zatem przeprowadzenie zawnioskowanego dowodu, z tych powodów wnoszę jak na wstępie.

Paweł Nowak

(własnoręczny podpis)

 

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


trzy × 9 =