Wniosek dowodowy w sprawie karnej spowodowania wypadku drogowego o przeprowadzenie eksperymentu procesowego

W poprzednim artykule poruszyłam kwestię rodzajów wniosków dowodowych jakie można złożyć w przypadku przestępstwa spowodowania wypadku drogowego. Jednym z nich był wniosek dotyczący przeprowadzenia eksperymentu procesowego. Jak już wskazywałam taki wniosek pokrzywdzony może złożyć w formie ustnej (przykładowo do protokołu przesłuchania w charakterze świadka) lub w formie pisemnej. W niniejszym artykule zostanie poruszona kwestia złożenia prawidłowego wniosku o przeprowadzenie dowodu w formie pisemnej.

Czym jest eksperyment procesowy ?

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż eksperyment to specyficzna czynność dowodowa, która jest podejmowana wówczas gdy na jej podstawie można ustalić okoliczności istotne dla sprawy. Eksperyment może być przeprowadzony w postaci doświadczenia albo odtworzenia przebiegu zdarzenia lub jego fragmentów. Można jego przebieg połączyć z oględzinami, przesłuchaniami świadków oraz innymi czynnościami dowodowymi. Eksperyment procesowy uważany jest za czynność niepowtarzalną, w związku z czym z jego przebiegu sporządza się protokół. Dozwolone jest również utrwalanie przebiegu eksperymentu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz. Podmiotem przeprowadzającym eksperyment jest organ procesowy, ale przepisy pozwalają na to by organ ten wezwał do pomocy przy jego przeprowadzeniu biegłego lub specjalistę.

Wymogi formalne wniosku o dopuszczenie dowodu z eksperymentu procesowego

W zakresie wymogów formalnych wniosku dowodowego dotyczącego eksperymentu procesowego, należy wskazać iż są one takie same jak wymogi dla każdego innego pisma procesowego wskazane w art. 119 k.p.k. We wniosku muszą być zawarte następujące elementy:

   • oznaczenie organu do którego zgłaszający jest wniosek;

   • oznaczenie strony, czyli osoby składającej dany wniosek (wniosek może złożyć podejrzany, pokrzywdzony, pełnomocnik, obrońca),

   • oznaczenie sygnatury sprawy, czyli numer sprawy, pod którą jest prowadzona sprawa np. 3 Ds. 124/15,

   • podpis i data osoby składającej wniosek wniosek.

Ponadto każdy wniosek powinien zawierać precyzyjne oznaczenie dowodu, który ma być przeprowadzony oraz na jaką okoliczność ma być przeprowadzony( czyli co ten dowód ma udowodnić). Na uwagę zasługuje fakt, iż strona postępowania nie musi podawać podstawy prawnej swojego wniosku.

Poniżej przedstawiam wzór wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 roku

(miejscowość i data złożenia wniosku)

Pokrzywdzony Paweł Nowak

zam. przy ulicy Dolnej 23,

01-320 Warszawa

(dane osoby składającej wniosek)

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów w Warszawie

(organ do którego składany jest wniosek)

Sygn. akt 1Ds. 11/14

(sygnatura sprawy)

WNIOSEK DOWODOWY

Ja, niżej podpisany wnoszę na podstawie art. 167 k.p.k. o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego na okoliczność przebiegu kolizji drogowej zaistniałej przy ulicy Górczewskiej 32 w Warszawie w dniu 28 grudnia 2015 roku.

Ponadto na podstawie art. 315 § 2 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie mnie do udziału w przeprowadzeniu tego dowodu.

Uzasadnienie

W dniu 28 grudnia 2015 roku doszło do zasinienia wypadku drogowego przy ulicy Górczewskiej 32 w Warszawie. Przedmiotowa czynność dowodowa może mieć istotny wpływa na odpowiedzialność kierowcy marki BMW, który najechał na pojazd, który prowadziłem, w kontekście ustalenia czy mógł on uniknąć zdarzenia poprzez dostrzeżenie oświetlenia mojego pojazdu.

Celowe jest zatem przeprowadzenie zawnioskowanego dowodu, z tych powodów wnoszę jak na wstępie.

Paweł Nowak

(własnoręczny podpis)


Adwokat Mariusz Stelmaszczyk
– e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 3 = cztery