Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę

Z tego artykułu Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę dowiesz się:

 • kto i w jakim terminie może złożyć wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę
 • jaki jest termin na złożenie wniosku

Prawo karne daje wiele narzędzi służących nie tylko pociągnięciu sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej, ale też nałożeniu na niego obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody, czy zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej za doznaną krzywdę.

Jako pokrzywdzony możesz aż zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek o wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę.

Zauważyć należy, że gdy w jednej sprawie występuje wielu pokrzywdzonych, każdy z nich jest niezależnie od pozostałych uprawniony do złożenia wniosku o orzeczenie środka karnego obowiązku naprawienia szkody.

Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę

Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody może zostać złożony, jak już wcześniej zostało wskazane najpóźniej do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. W ten sposób określono jedynie ostateczny termin do wniesienia wniosku. Wniosek taki może zatem zostać złożony na każdym wcześniejszym etapie toczącego się postępowania karnego, w tym również na etapie postępowania przygotowawczego (a więc tego prowadzonego przez prokuraturę), nawet, jeżeli osoba sprawcy przestępstwa nie jest jeszcze znana, np. w trakcie pierwszego przesłuchania Cię w charakterze zawiadamiającego o przestępstwie. Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze nie może odmówić przyjęcia Twojego wniosku, gdyż będzie on rozpoznawany dopiero na etapie postępowania sądowego.

O uprawnieniu do złożenia omawianego wniosku należy pokrzywdzonego pouczyć. Jeżeli nie pouczono Cię o przysługującym uprawnieniu do złożenia wniosku o naprawienie szkody, bądź pouczono mylnie i jednocześnie upłynął już termin wskazany w kodeksie, jako pokrzywdzony nie możesz ponosić negatywnych skutków procesowych z tego wynikających. W takim wypadku przyjąć należy, że masz prawo do złożenia wniosku, aż do zakończenia przewodu sądowego. Podobnie będzie, jeżeli do przesłuchania Cię, jako pokrzywdzonego w toczącym się procesie w ogóle nie doszło albo odczytano zeznania pokrzywdzonego podczas rozprawy głównej, z powodu jego śmierci. Taki układ procesowy powoduje, że osoby najbliższe, które wykonują prawa pokrzywdzonego lub samodzielnie prokurator mają prawo do złożenia takiego wniosku, bowiem nie upłynął jeszcze termin do złożenia wniosku, skoro przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej w ogóle nie było.

Na koniec powinieneś wiedzieć, że jako pokrzywdzony możesz złożyć wniosek, o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę osobiście w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Może tego również dokonać w twoim imieniu prawidłowo umocowany do działania pełnomocnik. W zakresie prawa do złożenia wniosku w imieniu pokrzywdzonego mogą występować również podmioty wskazane w art. 51 KPK. Zgodnie z artykułem, o którym mowa:

 • za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu.
 • jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.
 • jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje.

Zgodnie z art. 52 § 1 KPK z kolei w razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały mogą również wykonywać osoby najbliższe . Wskazać w tym miejscu należy, że nie są zatem uprawnieni do złożenia takiego wniosku spadkobiercy pokrzywdzonego, jeżeli nie są to podmioty wskazane w definicji pojęcia osoba najbliższa.

Jedynie na marginesie, warto zaznaczyć na zakończenie, że uprawnionym do złożenia wniosku jest również zakład ubezpieczeń, jednak tylko w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia, w której to sytuacji zakład ubezpieczeń jest uważany za pokrzywdzonego. Ponadto uprawnionymi do złożenia wniosku na rzecz pokrzywdzonego są właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa w poszczególnych przepisach Kodeksu Karnego.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

22 odpowiedzi na Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za krzywdę

 1. Sylwia Winiarska pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

 2. Konrad pisze:

  Witam,
  Czy jest możliwość otrzymania od Pani wzór takie wniosku o zadośćuczynienie?

 3. Zuzanna pisze:

  Pani Sylwio,

  czy jeżeli, ktoś (z art 186 kk) został oszukany na kwotę 2000 zł składa wniosek o zwrot tych 2000zł, czy przysługują też jakieś odsetki?

  pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź,
  Zuzanna

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Zuzanno,
   zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego: „Środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody,nałożony na podstawie art. 46 § 1 k.k., jest ograniczony jedynie do rozmiaru rzeczywistej szkody bezpośrednio spowodowanej przestępstwem i nie obejmuje odsetek stanowiących element szkody wynikły z następstw czynu sprawcy.”
   Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że funkcja represyjna środka karnego ma pierwszeństwo przed kompensacyjną, co wyklucza możliwość zasądzenia odsetek na podstawie art. 46 k.k. Oczywiście pokrzywdzony, na rzecz którego zasądzono obowiązek naprawienia szkody na podstawie art. 46 k.k., może dochodzić dodatkowo odsetek w postępowaniu cywilnym. Należy jednak mieć na uwadze terminy przedawnienia.
   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 4. Brave pisze:

  Witam,
  co mam zrobić kiedy podczas toczącej się sprawy karnej nie złożyłam „Wniosek o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę”. Nie miałam świadomości ani takiej procedury ani moich praw. Sprawca został skazany za uporczywe nękanie, zastraszanie, grozby karalne (w tym pozbawienie życia). 2 lata zajęło mi odzyskanie równowagi psychicznej (leczenie rozpoczęłam wcześniej jeszcze w trakcie związku i najpierw nękania w związku a następnie kontynuowałam po rozstaniu czyli w trakcie nękania). Skutkiem ubocznym są lęki przed wejściem w inny związek. Czy mogę wystąpić na drogę cywilną o zadośćuczynienie i zwrot kosztów leczenia?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani,
   w takim przypadku może Pani dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym. Może Pani złożyć odpowiedni pozew o zapłatę z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz z tytułu odszkodowania. Proszę tylko pamiętać, iż w takim przypadku może Pani dochodzić roszczeń w ciągu 10 lat od zdarzenia tj. zaistnienia uporczywego nękania, zastraszania oraz kierowania względem Pani gróźb karalnych.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 5. Tomasz pisze:

  Szanowna Pani Sylwio,

  Mam taka sytuację. Miałem zdarzenie drogowe sprawca napisał oświadczenie bez szczegółowego wymienienia uszkodzonych części. Policja nie była wzywana na miejsce zdarzenia. Zgłosiłem szkodę u ubezpieczyciela OC sprawcy. Zakład ubezpieczeniowy poprosił sprawcę o potwierdzenia zdarzenia. Sprawca przyznał się, że tylko w niewielkim stopniu zarysował mój samochód. Ubezpieczyciel nie wypłacił mi odszkodowania za wszystkie uszkodzone części. Zgłosiłem całe zajście na policje. Policja przekazała sprawę do sądu. Teraz dostałem pismo, że w ciągu 7 dni mogę wnieść oświadczenie o działaniu jako oskarżyciel posiłkowy. Do kiedy mogę złożyć wniosek o zwrot poniesionych wszystkich kosztów.
  Pozdrawiam

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Tomaszu,
   kodeks postępowania w w sprawach o wykroczenia nie precyzuje terminu końcowego do złożenia przedmiotowego wniosku. Najlepiej jest taki wniosek złożyć w oświadczeniu o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 6. Marzanna pisze:

  bardzo prosze potrzebny mi wzor wniosku o zadoscuczynienie dla mojego pokrzywdzoneko dziecka dotyczy czynow karalnych na tle seksualnym chce zlozyc to do prokuratury nie wiem jak napisac prosze o pomoc

 7. Monika pisze:

  Witam w 2009 roku została zasądzona mi kwota x zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego, która została wpłacona, do dnia dzisiejszego poszkodowany nie zgłosił faktu do Sądu, że zadośćuczynienie otrzymał, w Sądzie zatem nie mają informacji o tym czy zostało zapłacone czy też nie, akta są w archiwum, co mogę zrobić w tej sprawie, nie mając na dzień dzisiejszy potwierdzenia o zapłacie, gdzie szukać prawdy? Czy Sąd bez dowodów wpłaty lub braku dowodu wpłaty może stwierdzić, że zadośćuczynienie nie zostało zapłacone i zarządzić ponowną zapłatę?

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Moniko,
   są dwa wyjścia. Może Pani zwrócić się bezpośrednio do pokrzywdzonego z prośbą o podpisanie oświadczenia o zapłacie zadośćuczynienia, które następnie przekaże Pani do Sądu. Drugim sposobem jest napisanie pisma do Sądu z prośbą aby to Sąd zwrócił się do pokrzywdzonego celem wskazania czy zostało uregulowane zadośćuczynienie.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 8. Renata pisze:

  Witam.
  We wrzesniu br. w markecie moje 3 letnie dziecko zostało porażone pradem (dotknął niezaizolowany przewód wystający z podłogi). Mial wypalone pynkty na dłoni i na szczęście fizycznie nic więcej. Sprawa zostala zgloszona na policje i wszczeto sledztwo. Bedac na wizycie u lekarza rodzinnego, pani doktor zasugerowala, że powinniśmy wystapic do tego marketu o jakieś zadośćuczynienie. Chcialabym się dowiedziec czy faktycznie jest szansa na uzyskanie czegokolwiek? Proszę o poradę. Z gory dziękuję i pozdrawiam.

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani,
   są dwie możliwości dochodzenia roszczeń od supermarketu. Może Pani wystąpić o zadośćuczynienie w toku postępowania karnego, o ile się toczy. Może Pani złożyć do Sądu pozew o zapłatę, wówczas będzie mogła Pani dochodzić roszczeń w postępowaniu cywilnym.
   Pozdrawiam,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 9. isa pisze:

  Witam.
  Jakis miesiąc temu skorzystałam z depilacji laserowej okolic bikini. był to kolejny zabieg (4) przy czym poprzednie udawały sie bez żadnych komplikacji. niestety w trakcie 4go zabiegu odczuwałam juz ogromny ból. oczywisce zglosiłam to pracownicy na co kobieta przetarła miejsce woda twierdzac ze moze niedokładnie został zmyty srodek przeciwbolowy. wracajac do domu bol stawał sie nie do wytrzymania.. kolejne dni przynosiły ulge jednak na skórze pojawiły sie ranki a tydzien pozniej strupy… udałam sie do studia .. pokazałam kosmetyczce – była przerazona… zaproponowała mi serie zabiegów mikrodermabrazji za darmo.. jednak nic o kosztach dojazdów, czasu, zadoscuczynienia… nie chciałam od razu wchodzic na droge saowa .. chciałabym polubownie załatwic sprawe piszac jakis odpowieni dokument… prosze o pomoc jakie pismo wystosowac do szefowej zakładu… chciałabym zaznaczyc przede wszystkim ze nie liczyłam sie z dodatkowymi kosztami… tj:
  dojazdy (30 km w jedna strone)
  kremy (niestety nie brałam paragonów)
  czasu przy czym wiaze sie z tym zamiany w pracy albo dni wolne
  długi czas leczenia- pozostały blizny, nie moge chodzic na basen, opalac sie
  itp

  pomozcie!

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, powinna Pani wysłać do zakładu kosmetycznego listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru (zwanym popularnie żółta zwrotką) pismo – przedsądowe wezwanie do zapłaty odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy zabiegu depilacji laserowej, jaką ustnie zawarła Pani z tym zakładem. W tym piśmie powinna Pani określić dokładnie kwotę odszkodowania, jakiej Pani żąda, wskazać, co się na nią składa, wskazać rachunek bankowy, na jaki ma zostać przekazana kwota odszkodowania zakreślając termin np. 7 dni na zaspokojenie Pani roszczenia.

   Powinna pani również zadbać o zabezpieczenie dowodów potwierdzających wykonanie przez zakład kosmetyczny zabiegu (paragon, potwierdzenie przelewu) oraz jego nieprawidłowe wykonanie (np. zdjęcia, zaświadczenie od lekarza dermatologa)

   Jeśli zakład kosmetyczny nie wypłaci Pani odszkodowania, wówczas pozostaje Pani skierowanie do Sadu pozwu o zapłatę.

   • isa pisze:

    Jak wyglada takie pismo? Jakis wzór? Paragonu nie otrzymałam ale mam swiadkow ze owa usługa byla wykonywaa w tym zakladzie. cały czas jezdze na konsultacje wiec mam kontakt z pracownicami.
    prosze o wzór takiego pisma z gory bardzo dziekuje

 10. Piotr pisze:

  Witam serdecznie
  Sąd zastosował wobec mnie karę grzywny oraz orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody. Jednak otrzymałem tylko wezwanie do zapłaty grzywny a o naprawieniu wyrządzonej szkody nikt nic nie wspomniał. Co w takim wypadku? Jak postąpić w tej sytuacji aby zakończyć sprawę bez dalszych problemow?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, w pierwszej kolejności powinien Pan ustalić nr rachunku bankowego pokrzywdzonego, na którego rzecz ma Pan orzeczony obowiązek naprawienia szkody. W tym celu powinien Pan wysłać listem poleconym pismo do pokrzywdzonego (jeśli zna Pan jego adres) o wskazanie nr rachunku bankowego albo do Sądu – z wnioskiem o wskazanie adresu i nr rachunku bankowego pokrzywdzonego uzasadniając wniosek zamiarem zrealizowania obowiązku naprawienia szkody.

   Następnie powinien Pan wykonać przelew z tytułem naprawienie szkody na podstawie wyroku sygn. akt… Na koniec powinien Pan wysłać pismo do Sądu z informacją o wykonaniu obowiązku naprawienia szkody załączając potwierdzenie przelewu.

 11. ariel pisze:

  Dzień dobry
  Włamano się na moja posesję dwa razy (dzień za dniem)
  Pierwszego dnia zgłosiłem na policję ja a drugiego żona. Dostaliśmy każde z nas po pisemku – pouczenie, że możemy z art.46 1 kk złożyć wniosek.
  Czy możemy wniosek złożyć wspólnie? Tzn jako nadawca Państwo zxy dwa podpisy i łączna suma przywłaszczonego mienia + koszt dziury zrobionej w ścianie?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, jak rozumiem nieruchomość, na którą się dwukrotnie włamano jest Państwa wspólną własnością. Jeśli tak, to jak najbardziej powinien Pan z małżonką złożyć jedno pismo, a w nim wnieść o nałożenie w wyroku skazującym an sprawcę przestępstwa kradzieży z włamaniem obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę jednej kwoty (łącznej kwoty szkody) na Waszą rzecz solidarnie. Takie stanowisko wynika z treści art.46 par. 1 k.k., zgodnie z którym Sąd orzekając w wyroku skazującym o naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem stosuje przepisy prawa cywilnego, a właśnie z przepisów prawa cywilnego wynika, że przy wspólnej własności nieruchomości ten obowiązek naprawienia szkody powinien zostać orzeczony na państwa rzecz solidarnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


× 7 = sześćdziesiąt trzy