Wniosek o naprawienie szkody

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie w jakiej formie można złożyć wniosek o naprawienie szkody oraz jakie są jego wymogi formalne.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż polska procedura karna nie określa szczegółowej formy wniosku o nałożenie obowiązku naprawienia szkody. Wniosek taki może być:

 • złożony na piśmie
 • ustnie do protokołu.

Z mojej praktyki wynika, iż najlepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o naprawienie szkody w formie pisemnej. W takim przypadku pokrzywdzony będzie miał pewność, że taki wniosek został złożony do akt. Często zdarzają się sytuacje, w których protokolant nie odnotowuje oświadczenia złożonego ustnie przez pokrzywdzonego. Również zdarzają się przypadki, w których po odebraniu oświadczenia ustnego, Sąd wzywa w późniejszym etapie postępowania pokrzywdzonego do sprecyzowania swojego wniosku.

Warto także podkreślić, iż korzystne jest jak najwcześniejsze złożenie wniosku o naprawienie szkody – najlepiej w toku postępowania przygotowawczego. Takie działanie pozwoli Sądowi na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności dowodowych do określenia wysokości szkody.

Na uwagę zasługuje fakt, iż pokrzywdzony składając wniosek nie musi wskazywać:

 • osoby, wobec której wnioskuje orzeczenie środka;
 • dokładnej wysokości szkody;
 • uzasadnienia.

Takie założone wynika z faktu, iż postępowanie karne w znaczący sposób różni się od postępowania cywilnego. W procesie karnym pokrzywdzony nie może decydować o różnicowaniu sytuacji karnej poszczególnych sprawców, ponieważ żaden przepis nie daje mu takiego uprawnienia. Należy wskazać, iż złożenie wniosku z wyraźnym wskazaniem sumy oraz wyraźnym wskazaniem niektórych sprawców nie wiąże Sądu. Tym niemniej jednak warto w uzasadnieniu wniosku wskazać jakiej sumy się domagamy oraz w jakiej formie żądamy naprawienia szkody.

Wniosek o naprawienie szkody – wzór

Warszawa, dnia 12 listopada 2014 roku

(miejscowość i data złożenia wniosku)

Pokrzywdzony Paweł Nowak

zam. przy ulicy Dolnej 23,

01-320 Warszawa

(dane osoby składającej wniosek)

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie,

II Wydział Karny

(organ do którego składany jest wniosek)

Sygn. akt II K 234/15

(sygnatura sprawy)

WNIOSEK POKRZYWDZONEGO O ORZECZENIE OBOWIĄZKU NAPRAWIENIA SZKODY W TRYBIE ART. 46 KODEKSU KARNEGO

Jako pokrzywdzony w sprawie o sygn. akt. II K 234/15 porwadzonej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wnoszę o orzeczenie na podstawie art. 46 § 1 k.k. wobec oskarżonego Marcina Kowalskiego obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę na moją rzecz kwoty 2 000zł.

Uzasadnienie

Marcin Kowalski został oskarżony o popełnienie przestępstwa kradzieży telewizora, będącego moją własnością. W wyniku przedmiotowego przestępstwa poniosłem szkodę w wysokości 2 000zł, na którą składa się wartość telewizora marki Sony.

Zgodnie z art. 46 Kodeksu karnego, w razie skazania Sąd na wniosek pokrzywdzonego orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części. Stąd też wnoszę o orzeczenie wobec oskarżonego Marcina Nowaka obowiązku naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na moją rzecz kwoty 2 000 zł.

…………………………………

(własnoręczny podpis)

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

22 odpowiedzi na Wniosek o naprawienie szkody

 1. Sylwia Winiarska pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

  • Pawel pisze:

   Witam,
   Proszę o informacje czy w związku z nowelizacją przepisów potęp. karnego i uchyleniem przepisów rozdz. 7 art 62-69 dot. powoda cywilnego a tym samym eliminujacych postępowanie cywilne z postepowania karnego od dnia 01.07.2016 czy w związku z powyższą nowelizacją korzystniej jest dla pokrzywdzonego podtrzymanie powództwa adhezyjnego (jeżeli tak to zostanie ono przekazane do właściwego wydziałowi cywilnemu) czy też potraktowanie tego powództwa jako wniosek o naprawienie szkody podczas procesu karnego.

   • Sylwia Winiarska pisze:

    Szanowny Panie Pawle, w takim przypadku postępowanie karne i cywilne ma swoje plusy i minusy.
    Po pierwsze postępowanie cywilne, jest uzależnione od dokonania przez Pana opłaty w wysokości 5 %, postępowania te trwają dłużej niż karne, jednakże Wydziały cywilne zasądzają wyższe kwoty.
    Natomiast proces karny trwa krócej, nie wymaga opłat, jednakże Wydziały karne zasadzają mniejsze odszkodowania.
    Z wyrazami szacunku,
    aplikant adwokacki
    Sylwia Winiarska

    • marta pisze:

     tintina
     Mój były mąż ma wyrok w zawieszeniu za znęcanie się nad rodzina, 4 lata w zawieszeniu , teraz dostałam pismo od jego adwokata bym zapłaciła mu 120 tys albo wyprowadziła się z domu, on nie płaci alimentów, ja mieszkam z dwójka dzieci uczących się w tym jedno 13 letnie,nie stać mnie zaplacic mu, dom budowaliśmy wspólnie, czy moge od niego domagać się zadośćuczynienia za wyrzadzone krzywdy? nadmienię ze z powodu znęcania się mial nawet zawieszone prawa rodzicielskie,

     • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

      Witam, jak najbardziej ma Pani pełne prawo dochodzić od byłego męża w postępowaniu cywilnym odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę, jaka Pani wyrządził poprzez znęcanie się nad Panią. Co więcej może Pani dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia nie tylko dla siebie, ale również dla małoletnich dzieci. Co istotne Sąd Cywilny, który będzie rozpoznawał wniesiony przez Panią pozew jest związany prawomocnym wyrokiem skazującym Pani byłego męża za znęcanie się nad rodziną. Oznacza to, że Sąd nie będzie prowadził postępowania dowodowego w celu ustalenia, czy mąż znęcał się nad Wami, nie będzie Pani usiała tego faktu udowodnić, gdyż wystarczającym dowodem jest prawomocny wyrok skazujący. Zadaniem Sądu Cywilnego będzie zatem „przeliczenie” krzywdy, jakiej pani doznała na pieniądze, tj. wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia.

      Co do wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, jakie może Pani uzyskać w Sądzie Cywilnym, to nie potrafię Pani poradzić bez znajomości treści wyroku skazującego. Jeśli zatem chciałaby Pani uzyskać szersze informację dotyczące tego, na jak wysokie zadośćuczynienie może Pani liczyć, wówczas proszę o przesłanie kopii wyroku na maila biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

      Więcej informacji na ten temat znajdzie Pani w artykule wysokość zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przemocą domową, jak wyegzekwować od sprawcy przemocy zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie? oraz wpływ wyroku skazującego na postępowanie cywilne o zadośćuczynienie za krzywdę.

 2. Robert pisze:

  Witam,

  Zostałem oskarżony z art 267 kk (wchodziłem na konto bankowe zony), na wniosek mojej żony (jesteśmy w trakcie rozwodu) żona w sprawie karnej złożyła wniosek o zadośćuczynienie. Czy w takiej sprawie jest realne aby Sąd nałożył na mnie oprócz kary również zadośćuczynienie ? jak to wygląda w praktyce czy Sąd musi „coś” nałożyć jako zadośćuczynienie czy też może oddalić taki wniosek uznając że krzywda była znikoma, czytałem iż Sąd w przypadku złożenia wniosku o zadośćuczynienie musi orzec takie zadośćuczynienie pozostaje tylko jego wysokość – proszę o odpowiedź
  pozdrawiam,
  Robert

 3. Sylwia pisze:

  Witam:
  Moja 20 letnia córka jest osobą pokrzywdzoną, oskarżonemu w tej sprawie postawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 191-1 kk. Jak napisać wniosek o zwrot kosztów które z obawy o własne zdrowie i życie córka wpłaciła oskarżonemu i jaką kwotę można żądać o zadość uczynienie wyrządzonej krzywdy, ponieważ za sprawą oskarżonego córka jest pod kontrolą lekarza psychiatry. Czy składając taki wniosek do sądu córka ponosi jakieś koszta?
  – Proszę o pomoc i szybką odpowiedź.
  Pozdrawiam Sylwia.

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Sylwio,
   taki wniosek należy złożyć pisemnie, bądź ustnie do protokołu przesłuchania. Najlepszym rozwiązaniem jest złożenie takie wniosku już na etapie postępowania przygotowawczego. Co do wysokości zadośćuczynienia to trudno mi sprecyzować, jaka kwota jest zasadna, ponieważ nie znam szczegółów sprawy. Pragnę nadmienić, iż taki wniosek nie podlega żadnej opłacie.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 4. Maria Mackowiak pisze:

  Witam

  Czy będąc pokrzywdzonym w sprawie finansowej mozna złozyć wniosek do sądu o naprawienie szkody i to wystarczy,
  czy trzeba być oskarzycielem posiłkowym by mieć prawo taki wniosek złożyć.

  pozdrawiam Maria

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Mario,
   moim zdaniem nie trzeba występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego by taki wniosek złożyć, bowiem artykuł 46 k.k. wskazuje, iż „W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się”. Proszę pamiętać o termie do którego można taki wniosek złożyć – tj. do czasu zamknięcia przewodu sądowego.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 5. Maria Mackowiak pisze:

  Dziękuję bardzo za odpowiedz i poradę.
  pozdrawiam Maria

 6. Jakub Wojciechowski pisze:

  Witam,
  Zostałem oszukany wpłacając zaliczkę na fikcyjne ogłoszenie o nocleg nad morzem. Dostałem zawiadomienie z prokuratury z aktem oskarżenia z art 286 par 1 kk. Według pouczenia mogę wnioskować o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia. Czy mogę w jednym wniosku żądać oddanie wpłaconej zaliczki oraz zadośćuczynienia za szkody moralne( przyjechaliśmy w nocy i nie mieliśmy gdzie spać)? Pozdrawiam.

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Jakubie,
   tak może Pan złożyć w jednym piśmie, bądź ustnie na rozprawie wniosek o naprawienie szkody oraz przyznanie zadośćuczynienia.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 7. Anna pisze:

  Szanowni Państwo,
  przede wszystkim chciałam podziękować za ten artykuł.
  Mam pytanie. Mam spółkę. Klient dostał towar, ale za niego nie zapłacił. Złożyłam pozew o zapłatę. Został wydany wyrok zaoczny, który został zaopatrzony w klauzulę. Następnie skierowałam sprawę do Komornika. Komornik prowadząc egzekucję, dowiedział się, iż Dłużnik ma samochód. jednakze, Dłużnik przedstawił sfałszowaną umowę kupna-sprzedaży. Komornik zawiadomił mnie, iż powinnam złożyć zawiadomienie o popełnienie przestępstwa. Tak też uczyniłam. Właśnie dostałam zawiadomienie o przesłanym akcie oskarżenia o popełnienie przestępstwa z art. 300 par. 2 k.k.. Wniosek złożony na podstawie art. 335 par. 1 k.p.k.. Złożyłam pisemne oświadczenie, iż chcę działać jako oskarżyciel posiłkowy. Chcę jeszcze złożyć wniosek o obowiązek naprawienia szkody, aczkolwiek nie wiem czy mogę, ponieważ przeczytałam w państwa artykule „samo roszczenie jest przedmiotem innego postępowania”. Jakby kiedyś był już wydany wyrok zaoczny. Teraz Dłużnik ukrył swój majątek, przez co Komornik nie mógł ściągnąć do końca należności. Czy w tej sytuacji mogę złożyć takowy wniosek o obowiązek naprawienia szkody ? I nie wiem jaką wskazać kwotę. Mianowicie samochód jest warty ok 30 tyś. Dłużnik jest mi jeszcze winny 15 tyś. a umowa kupna sprzedaży była na 16 tyś. Jaką kwotę wskazać i czy mogę w ogóle złożyć takowy wniosek ?
  Z wyrazami szacunku,
  Anna

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam Pani Anno, jak najbardziej może Pani złożyć wniosek o nałożenia na oskarżonego w wyroku skazującym obowiązku naprawienia na rzecz Pani spółki szkody wyrządzonej przestępstwem. Nie mamy tu do czynienia z tożsamością roszczenia zasądzonego wyrokiem Sądu Cywilnego, gdyż zdarzeniem wyrządzającym szkodę było przestępstwo zbycia majątku, a nie niewywiązania się z umowy cywilnoprawnej. Co do wysokości obowiązku naprawienia szkody, to powinna Pani wskazać kwotę długu na datę czynu – datę przestępstwa z aktu oskarżenia.

 8. Aneta pisze:

  Witam,
  X – osoba pracująca w banku wzięła na mnie kredyt gotówkowy, przyznała się do winy – czeka ją rozprawa skazująca. Nie ukrywam, że spowodowało to u mnie ogromny rozstrój zdrowia i fizycznego i psychicznego, kilka miesięcy wcześniej wróciłam ze szpitala co już było dla mnie ogromnym stresem. a dodatkowa wiadomość o kredycie tylko mnie dobiła – czy mogę ubiegać się o zadośćuczynienie w procesie karnym jak oskarżyciel posiłkowy? jak ew wskazać sądowi rozmiar swojej krzywdy – mogę wskazać wyniki badań, ale jak wykazać poniesiona przeze mnie szkodę psychiczną ;-((

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam pani Aneto, nie mam dobrych wiadomości. Osoba X, o której pani pisze zostanie oskarżona o przestępstwo oszustwa kredytowego i zarazem sfałszowania Pani podpisów, czyli o przestępstwo z art.286 par. 1 k.k. w zb. z art.270 par. 1 k.k. w zw. z art.11 par. 2 k.kk. To przestępstwo popełnione w rozumieniu prawa karnego na szkodę Banku, co oznacza, że w postępowaniu karnym, nawet w przypadku skazania tej osoby Sąd nie może Pani przyznać zadośćuczynienia.

   Może Pani natomiast żądać zapłaty od tej osoby zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu czynu niedozwolonego w procesie cywilnym.

 9. Marcin pisze:

  Witam
  Zakupiłem poprzez portal OLX telefon którego pomimo wpłaty sprzedający mi nie wysłał. Podobnie zrobił to z innymi pokrzywdzonymi. Dostałem z Prokuratury zawiadomienie o przesłaniu do Sądu aktu oskarżenia przeciwko oskarżonemu. W pouczeniu jest informacja iż mogę złożyć wniosek o naprawienie szkody.
  Czy jeżeli nie złożę takiego wniosku to nie otrzymam tym samym zwrotu moich pieniędzy ?
  Czy taki wniosek mogę przesłać do sądu w formie listu ?
  Pozdrawiam

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam Panie Marcinie, odpowiadając na Pana pytania:

   1. Sąd może w wyroku skazującym nałożyć na sprawcę przestępstwa oszustwa z art.286 par. 1 k.k. (jak w Pana przypadku) obowiązek naprawienia pokrzywdzonemu szkody wyrządzonej mu przestępstwem, również wtedy, gdy pokrzywdzony nie złoży wniosku o zobowiązanie oskarżonego do naprawienia szkody. Jeśli zatem nie wniesie Pan, by Sąd nałożył na oskarżonego obowiązek zapłaty na Pana rzecz kwoty, którą mu Pan zapłacił za zakupiony telefon, to i tak Sąd może taki obowiązek na oskarżonego nałożyć.

   2. Jeśli złoży Pan wniosek o zobowiązanie oskarżonego w wyroku skazującym do naprawienia Panu szkody, jaka Pan poniósł na skutek przestępstwa to Sąd nie może lecz musi taki obowiązek na oskarżonego nałożyć.

   Wynika to wprost z treści art.46 par.1 k.k., zgodnie z którym „w razie skazania Sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego Sąd orzeka obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części wyrządzonej przestępstwem szkody”.

   Ja w pracy zawodowej adwokata wyznaję prostą zasadę: lekkomyślnością byłoby zakładać, że Prokuratura i Sąd wystarczająco zatroszczą się o interes pokrzywdzonego. Dlatego doradzam Panu by wysłał Pan do Sądu pismo – oświadczenie o zamiarze działania w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego oraz wniosek o nałożenie na oskarżonego w wyroku skazującym obowiązku naprawienia pokrzywdzonemu szkody wyrządzonej przestępstwem przez zapłatę kwoty (tu proszę podać kwotę, jaką Pan zapłacił oskarżonemu za telefon).

   • Marcin pisze:

    Pięknie dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź.
    Sprawa będzie toczyła się przed sądem oddalonym od mojego miejsca zamieszkania o kilkaset km i nie jestem pewien czy chciałbym się na niej stawiać.

 10. ariel pisze:

  Witam
  Co jeśli sąd uzna, że kwota o jaką wnioskuje jest za duża?
  Zasądzi mniejszą czy oddali wniosek i nic nie dostanę?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Jeśli Sąd uzna, że kwota, której Państwo żądacie tytułem naprawienia szkody jest za duża, wówczas Sąd nałoży na sprawcę przestępstwa obowiązek naprawienia szkody w wysokości mniejszej, a Państwo będziecie mogli domagać się zapłaty pozostałej kwoty w odrębnym postępowaniu cywilnym. Wynika to z art.46 par. 3 k.k., zgodnie z którym orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


− 4 = cztery