Wniosek o ściganie – czy można żądać ścigania tylko niektórych sprawców, tylko niektórych przestępstw ?

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, czy w przypadku złożenia wniosku o ściganie:

 • można żądać ścigania tylko niektórych sprawców przestępstwa,

 • można żądać ścigania tylko niektórych przestępstw.


W pierwszej kolejności zostanie omówiony przypadek, gdy względem jednego pokrzywdzonego zostało popełnione przez tego samego sprawcę kilka przestępstw ściganych na wniosek. W takiej sytuacji przysługuje pokrzywdzonemu wybór, czy złożyć wniosek o ściganie za wszystkie z nich, czy tylko za jedno przestępstwo. Oczywiście z punktu widzenia procesowego najbardziej zasadne jest złożenie wniosku o ściganie za wszystkie czyny. W takim przypadku organ postępowania będzie prowadził postępowanie przygotowawcze w sprawie wszystkich zgłoszonych we wniosku o ściganie czynów. Taka sytuacja doprowadzi również do zwiększenia szans, by dany sprawca poniósł odpowiedzialność za swoje czyny.


Przykład: Siostra Antoniego Ząbka ukradła mu telewizor, następnie dokonała zaboru samochodu należącego do Antoniego Ząbka. W takiej sytuacji Antoni Ząbek może wybrać, czy chce, aby jego siostra poniosła odpowiedzialność za przestępstwo kradzieży i zaboru mienia, czy tylko za jedno z tych przestępstw.


Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku, gdy jedno przestępstwo zostało popełnione przez kilku sprawców, ale także w odniesieniu do osób, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku. Należy przyjąć, że ścisły związek pomiędzy przestępstwem osoby wskazanej we wniosku i przestępstwem innych osób zachodzi wówczas, gdy są oni współsprawcami, podżegaczami, pomocnikami, a także wówczas, gdy przestępstwa ich są w taki sposób powiązane, że niezbędne jest łączne wyrokowanie w stosunku do tych osób. W takim przypadku, obowiązuje zasada niepodzielności wniosku, która została wyrażona w art. 12 § 2 k.p.k. Zgodnie z przedmiotową zasadą pokrzywdzony nie może wybrać, czy żąda się ścigania wskazanej osoby, czy wszystkich sprawców. W momencie złożenia wniosku o ściganie danej osoby, zgłoszony wniosek obejmuje wszystkich sprawców. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2013 roku, III KK 121/12 w takim przypadku wniosek nie musi zawierać imiennego wskazania sprawców. W wypadku tzw. ścigania anonimowego, gdy we wniosku nie wskazano sprawcy określonego czynu, jest on skuteczny w stosunku do wszystkich sprawców, którzy zostaną ujawnieni, a także w stosunku do osób, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem ujawnionego sprawcy (uchw. SN z 13.10.1971 r., VI KZP 34/71, OSNKW 1972, Nr 1).

Przedmiotowa zasada nie będzie obejmowała przypadku, gdy wśród sprawców występuje osoba najbliższa dla pokrzywdzonego. Zgodnie z art. 115 § 11 k.k. osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W takiej sytuacji zgodnie z art. 12 § 2 k.p.k. pokrzywdzony musi złożyć odrębny wniosek o ściganie osoby dla niego najbliższej.

Przykład: W mieszkaniu należącym do Antoniego Ząbka dokonano kradzieży z włamaniem. Antoni Ząbek złożył wniosek o ściganie swojego brata, gdyż był pewien, że tylko on dokonał włamania do jego mieszkania. W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że drugim ze sprawców była jego siostra Dominika. W takiej sytuacji by postępowanie toczyło się również wobec Dominiki, Antoni Ząbek musi złożyć wniosek o ściganie, który odnosiłby się do jego siostry.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e -mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Wniosek o ściganie – czy można żądać ścigania tylko niektórych sprawców, tylko niektórych przestępstw ?

 1. Sylwia Winiarska pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


siedem + = 11