Wnioski dowodowe w postępowaniu przygotowawczym

W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w toku przesłuchania w charakterze świadka, a także w późniejszym etapie postępowania pokrzywdzony może składać szereg wniosków dowodowych. W niniejszym artykule Wnioski dowodowe w postępowaniu przygotowawczym zostaną wskazane, jakie wnioski dowodowe można składać w toku postępowania przygotowawczego.

Wnioski dowodowe w postępowaniu przygotowawczym

Dowód z zeznań świadka

Jednym z najczęściej przeprowadzonych dowodów w toku postępowania przygotowawczego jest dowód z zeznań świadka. We wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka należy podać:

 • imię i nazwisko świadka,
 • adres zamieszkania świadka,
 • nr telefonu do świadka,
 • okoliczność, na jaką powołujemy świadka.

Dla przykładu wniosek ten powinien brzmieć następująco: Na podstawie art. 167 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Pawła Nowaka, zam. przy ul. Książęcej 3,02-915 Warszawa (nr tel. 664-908-212), na okoliczność przywłaszczenia przez Annę Nowak rzeczy ruchomej w postaci telewizora marki Sony należącego do pokrzywdzonego Tadeusza Kowalskiego.

W tym miejscu należy wskazać, iż na podstawie art. 192 § 2 k.p.k. można żądać przesłuchania świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa. Taki wniosek można złożyć w przypadku, gdy istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń.

Dowód z dokumentów

Zgodnie z art. 115 § 14 k.k. przez dokument należy rozumieć „…każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne…”. Najczęściej w procesie karnym przeprowadzone są dowody z dokumentów urzędowych (decyzje organów) oraz prywatne ( prywatna opinia, listy, sms, e -maile ).

Dla przykładu wniosek ten sformułuj następująco: Na podstawie art. 167 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z załączonego do wniosku dokumentu w postaci  przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2014 r. obdukcji lekarskiej na okoliczność pobicia pokrzywdzonej Anny Nowak przez podejrzanego Tadeusza Kowalskiego.

Dowód z odpisu wyroku skazujących za przestępstwo

Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których osoba podejrzana względem pokrzywdzonego popełniła już wcześniej przestępstwo – przykładowo w przypadku przestępstw niealimentacji, przestępstw przemocy domowej, przestępstw kradzieży. W takim przypadku może złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z wyroków skazujących podejrzanego.

Na podstawie art. 167 k.p.k. wnoszę o dołączenie do akt sprawy i dopuszczenie dowodu z odpisu prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie o sygn. II K 12/14 na okoliczność znęcania się w okresie od dnia 11 marca 2013 roku do dnia 13 maja 2013 roku podejrzanego Pawła Nowaka nad pokrzywdzoną Anną Nowak.

Dowód z nagrań

W przypadku niektórych przestępstw pokrzywdzony dysponuje nagraniem czynu niedozwolonego popełnionego przez danego sprawcę. Nagrania te mogą pochodzić z monitoringu, telefonu, czy też dyktafonu. Dołączając nagranie do wniosku pamiętaj, by wcześniej nagrać je na nośnik danych – płytę CD, pamięć pen drive. Zwróć również uwagę na to, by nie modyfikować nagrania i dokonać jego zapisu na nośniku danych w pełnej wersji, bez przycięć i skracania. Pamiętaj również, by zachować urządzenie, które zostało użyte do dokonania zapisu, gdyż Prokurator lub Policja mogą chcieć dołączyć je do materiału dowodowego.

W takim przypadku sformułuj wniosek następująco: Wnoszę na podstawie art. 167 k.p.k. o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dołączonego do wniosku nagrania na płycie CD, na okoliczność zniesławienia przez Pawła Nowaka pokrzywdzonej Anny Nowak.

Dowód z opinii biegłego sądowego

Konieczność zasięgnięcia opinii biegłych w niektórych kategoriach przestępstw ( komunikacyjnych, przeciwko mieniu, z użyciem przemocy) jest bardzo istotna ze względu na fakt, iż organy procesowe nie posiadają wiedzy fachowej ze wszystkich dziedzin.

W takim przypadku sformułuj wniosek następująco: Na podstawie art. 167 k.p.k. w związku z art. 193 § 1 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z listy biegłych sądowych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych – na okoliczność rekonstrukcji przebiegu kolizji drogowej oraz który z jej uczestników i w jakim zakresie przyczynił się do powstania przedmiotowego w sprawie zdarzenia drogowego.

Dowód z konfrontacji

Istotą konfrontacji jest zweryfikowanie sprzecznych lub zupełnie odmiennych od siebie oświadczeń w celu wyjaśnienia tych różnic oraz ustalenia rzeczywistego przebiegu danego zdarzenia. Przeprowadzenie konfrontacji uczestników postępowania (biegłych, świadków lub oskarżonych) jest czynnością fakultatywną i zależy od decyzji organu prowadzącego postępowanie karne. Tak i każdy inny dowód, może być ona przeprowadzona na wniosek stron lub z urzędu.

Na podstawie art. 172 w zw. z art. 167 k.p.k. wnoszę o przeprowadzenie konfrontacji między oskarżonym Pawłem Nowakiem a świadkiem Anną Kowalską w celu wyjaśnienia sprzeczności co do przebiegu negocjacji dotyczących zawarcia umowy o wykonanie usług malarskich i dokonanych wówczas ustaleń

Dowód z eksperymentu procesowego

Podstawą przeprowadzenia eksperymentu procesowego jest art. 211 k.p.k. Zgodnie z tym artykułem przeprowadzenie eksperymentu jest możliwe celem sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy. Taki wniosek najlepiej złożyć w przypadku przestępstw w komunikacji.

Na podstawie art. 211 i art. 167 k.p.k. wnoszę o przeprowadzenie eksperymentu procesowego, mającego na celu odtworzenie przebiegu wypadku drogowego zaistniałego w dniu 22 maja 2015 r. w Warszawie, przy ulicy Powstańców Śląskich 23, w którym uczestniczyła pokrzywdzona Anna Nowak

Dowód o oględziny osoby lub rzeczy

W toku postępowania na podstawie art. 207 k.p.k. można przeprowadzić dowód z oględzin miejsca, osoby lub rzeczy. Oględziny są zespołem czynności kryminalistyczno-procesowych polegających na zmysłowym zbadaniu jakiegoś miejsca, osoby lub rzeczy w celu poznania ich cech i właściwości, ujawnienia rzeczowych źródeł informacji, a także zabezpieczenia środków dowodowych.  Dostarczają one istotnych, często bezpośrednich wiadomości o przestępstwie oraz sprawcy, a przeprowadzanie ich uwarunkowane jest rodzajem i zakresem zdarzenia.

W takim przypadku sformułuj wniosek następująco: Na podstawie art. 207 § 1 w zw. z art. 167 k.p.k. wnoszę o dokonanie oględzin Pawła Nowaka w celu stwierdzenia, jakie posiada tatuaże na ciele, w celu ustalenia sprawcy napadu na lombard przy ulicy Kolorowej 2/4 w dniu 12 marca 2014 roku w Warszawie.

Podsumowując ten artykuł Wnioski dowodowe w postępowaniu przygotowawczym odkreślenia wymaga fakt, iż kodeks postępowania karnego nie nakłada obowiązku uzasadnienia wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu. Tym niemniej z mojej praktyki wynika, iż warto jest krótko i zwięźle taki wniosek poprzeć odpowiednimi argumentami, które potwierdzą konieczność przeprowadzenia określonego dowodu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

19 odpowiedzi na Wnioski dowodowe w postępowaniu przygotowawczym

 1. Sylwia Winiarska pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

 2. Anna pisze:

  Dzień Dobry,

  Mam pytanie: w przypadku zalogowania się na konto bankowe małżonka – oczywiście bez uprawnień logującego – i pobranie wydruków – czy w tej kwestii poszkodowanym jest również bank i na jego wniosek może zostać wszczęte postępowanie karne z art. 267 kk. – pytam ponieważ w myśl tego artykułu par5 – że postępowanie może być wszczęte na wniosek poszkodowanego. Proszę o odpowiedź,
  Anna

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Anno,
   w przypadku tego przestępstwa pokrzywdzonym jest wyłącznie mąż.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 3. Anna pisze:

  Witam ponownie,

  dziękuję za odpowiedź, a czy : Policja dostała zgłoszenie od pokrzywdzonego, policja namierzyła komputer po nr IP z którego „wchodzono’ na konto małżonka, czy to raczej już policji wystarczy czy może np. zarekwirować jeszcze komputer (niestety służbowy) z którego wchodzono nielegalnie na strony, czy wcześniej wezwie już na wezwanie podejrzanego?
  pozdrawiam,
  Anna

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Anno,
   Policja niestety może na podstawie art. 217 k.p.k. dokonać zatrzymywania rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie. W tym celu mogą dokonać przeszukania. Z mojego doświadczenia wynika, że w przypadku tego rodzaju przestępstw Policja najpierw dokonuje zatrzymania rzeczy, później następuje przesłuchanie podejrzanego.
   Z wyrazami szacunku,
   Sylwia Winiarska

 4. Piotr pisze:

  dzien dobry,

  Pozwolę się dopisać do powyższego postu, co w przypadkach takich jak: Policja prowadzi postępowanie przygotowawcze z art XXX wszczęcie postępowania z publicznego np 171 pr bankowego. W trakcie postępowania przygotowawczego okazuje się iz nie doszło to złamania domniemanego czynu z art 171 ale zachodzi podejrzenia art 267 kk. Co wtedy? czy Policja robi wszystkie czynności w zabezpieczeniu dowodów tak jakby to było z art 171 np rekwiruje komputer z którego popełniono czyn (zna IP itd) itp? – i dopiero wtedy wzywa podejrzanego?, a może podejrzany nie jest wzywany dopóki Policja nie otrzyma wniosku od pokrzywdzonego i wtedy nie ma sensu przesłuchiwać tej osoby – proszę o odpowiedź, bardzo dziękuję Piotr.

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Piotrze,
   w przypadku zmiany kwalifikacji prawnej czynu w czasie postępowania z publicznoskargowego na ścigane na wniosek, Policja powinna zwrócić się do pokrzywdzonego z zapytaniem, czy składa wniosek o ściganie. W przypadku, gdy pokrzywdzony takiego wniosku nie złoży, wówczas następuje umorzenie postępowania karnego i nie dochodzi do przesłuchania podejrzanego.

   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

 5. Anna pisze:

  Witam,

  To może w celu uniknięcia rekwirowania sprzętu komputerowego, lepiej się zgłosić na Policję lub Prokuraturę w celu przyznania do popełnienia czynu z art 267 kk, czy to nic nie da ponieważ Policja i tak musi zabezpieczyć wszystkie dowody ?
  proszę o odpowiedź
  bardzo dziękuję i pozdrawiam, Anna

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Anno,
   na Pani miejscu poczekałabym na działanie Policji. Nie wiadomo czy jest prowadzone postępowanie przygotowawcze. Oczywiście, gdy uzyska Pani informacje, iż takie postępowanie się toczy, można zgłosić się na Policję i przyznać się do popełnionego czynu. Takie działanie niewątpliwie będzie działało na korzyść w odniesieniu do wymiaru kary.

   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 6. Adam pisze:

  Witam,

  Czy jest możliwe:….. że policja prowadząc postępowanie przygotowawcze najpierw z powiadomienia publicznego, uznaje iż dochodzi do zmiany kwalifikacji prawnej czynu (z powództwa publicznego na ścigania na wniosek) – najpierw zabezpiecza dowody, przesłuchuje podejrzanego już na podstawie przestępstwa ściganego na wniosek (bez otrzymania takiego wniosku) a dopiero po tych wszystkich czynnościach pyta pokrzywdzonego czy składa wniosek? Czy taka kolejność jest możliwa prawnie? i jeszcze takie pytanie: jak sąd może rozpatrywać zeznania stron w przypadku art 267 kk tzn jedna ze stron (mąż/żona) twierdzi iż dostała od strony przeciwnej hasło do logowania a druga twierdzi że nie tzw „słowo przeciw słowu” proszę o odpowiedź,pozdrawiam, Adam

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Adamie,
   w opisany przez Pana przypadku organ, który nie dysponuje wnioskiem o ściganie pochodzącym od pokrzywdzonego powinien je umorzyć i nie przeprowadzać żadnych czynności. Niestety zdarzają się sytuacje, w których organ nie przestrzega wskazanej procedury.
   Odnosząc się do drugiego pytania to pragnę wskazać, iż dowody z przesłuchania pokrzywdzonej i podejrzanego podlegają swobodnej ocenie Sądu. Oczywiście w Pańskim przypadku, przy braku innych dowodów, wiarygodność zeznań pokrzywdzonej jest mała.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 7. Adam pisze:

  Witam,

  Dziękuję bardzo za odpowiedź, mam jeszcze takie pytanie czy osoba poszkodowana może w każdej chwili cofnąć wniosek (art.267) i w takiej sytuacji sprawa zostanie umorzona?

  Pozdrawiam, Adam

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowny Panie Adamie,
   zgodnie z art. 12 k.p.k. – wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 8. Anna pisze:

  Witam,

  Mam takie pytanie: czy jako pokrzywdzona w sprawie ściganym na wniosek dostanę informację z policji/prokuratora o zakończeniu postępowania przygotowawczego, czy dopiero dowiem się o sprawie sądowej – albo w ogóle nie dostanę żadnej informacji o wyniku śledztwa i wyroku Sądowym – tylko to ja musze o to dopytywać?
  Proszę o odpowiedź, Anna

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Anno,
   otóż na podstawie art. 334 par. 4 k.p.k. o przesłaniu aktu oskarżenia do Sądu zawiadamia się ujawnionego pokrzywdzonego. Zatem taka informacja będzie do Pani wysłana pocztą.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

 9. Joanna pisze:

  Mam takie pytanie:

  Zeznawałam na Policji w sprawie jako świadek i złożyłam wyjaśnienia/zeznania, zostały zapisane do protokołu – czy będę jeszcze raz wzywana ale już do Sądu na sprawę aby zeznawać jeszcze raz? czy raczej Sąd będzie miał moje zeznania w aktach przesłanych od prokuratora i to wystarcza. Proszę o odpowiedź, dziękuję – Joanna

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Joanno,
   jeżeli Sąd uzna, że konieczne jest Pani powtórne przesłuchanie, to zostanie Pani wezwana na rozprawę. Z mojej praktyki wynika, iż Sąd tylko wyjątkowo nie dokonuje przesłuchania świadka.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

 10. Dorota pisze:

  Mam takie pytanie: jako pokrzywdzona w sprawie mogę skopiować akta z dochodzenia przygotowawczego i przedstawiać je jako dowody w innej sprawie np rozwodowej, czy tylko mogę skopiować ale nie mogę ich publicznie przedstawiać, dopiero gdy akta zostaną przesłane do sądu z aktem oskarżenia to wtedy jako strona już w postępowaniu sądowym mam prawo do wglądu do akt sprawy i mogę je przedstawić w sądzie w sprawie o rozwód. Proszę o odpowiedź, Dorota

  • Sylwia Winiarska pisze:

   Szanowna Pani Doroto,
   w takim przypadku w toku postępowania o rozwód radziłabym złożyć wniosek dowodowy o dołączenie do materiału dowodowego akt sprawy karnej.
   W takim przypadku, to Sąd dołączy akta sprawy karnej. Oczywiście lepiej poczekać z wnioskiem aż akta sprawy karnej trafią do Sądu.
   Z wyrazami szacunku,
   aplikant adwokacki
   Sylwia Winiarska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


jeden + 9 =