Wzór zawiadomienia o przestępstwie

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie jak powinno wyglądać pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – Wzór zawiadomienia o przestępstwie, w szczególności jakie informacje powinno zawierać.

Początkowo podkreślenia wymaga fakt, iż Kodeks Postępowania Karnego nie przewiduje żadnej szczególnej formy zawiadomienia. Niemniej jednak informacje, które pokrzywdzony wskaże w zawiadomieniu mogą pomóc organom ścigania w prowadzonym dochodzeniu lub śledztwie, mogą również wpłynąć na szybkość postępowania.

Sporządzając zawiadomienie pokrzywdzony powinien pamiętać, by na początku wskazać datę i miejsce złożenia zawiadomienia, organ do którego jest kierowane oraz dane zawiadamiającego takie jak: imię i nazwisko oraz adres do doręczeń. Następnie zawiadamiający powinien zatytułować pismo zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Takie działanie ułatwi organowi ścigania skierowania pisma do właściwego wydziału.

Wzór zawiadomienia o przestępstwie

Warszawa, dnia 9 września 2015 roku
(miejscowość i data złożenia zawiadomienia)

Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów
ul. Wiktorska 91A,
02–582 Warszawa
(organ do którego składane jest zawiadomienie)

Anna Nowak
ul. Królewicza Jakuba 22,
02-951 Warszawa
(dane zgłaszającego zawiadomienie)

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Następnie należy wskazać dane sprawcy przestępstwa takie jak imię i nazwisko oraz adres. W przypadku braku informacji na temat sprawcy, pokrzywdzony może ograniczyć się do opisania okoliczności zdarzenia.


Kolejnym elementem zawiadomienia jest opisanie, jakiego przestępstwa dopuścił się sprawca. Najlepszym rozwiązaniem jest wskazanie odpowiedniego artykułu z Kodeksu Karnego oraz opisanie na czym polegało przestępstwo, jak również kiedy i gdzie zostało popełnione.

Niniejszym zawiadamiam, iż Krzysztof Kowalski zamieszkały przy ulicy Królewicza Jakuba 22 w Warszawie popełnił przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą kwalifikowane z art. 207 § 1 k.k. przez to, że w okresie od dnia 15 maja 2015 roku do dnia 7 września 2000 roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad zgłaszającą Anną Nowak zamieszkałą przy ulicy Królewicza Jakuba 22 w Warszawie, w ten sposób, że wielokrotnie używał wobec niej słów obraźliwych, naruszał jej nietykalność cielesną w postaci uderzenia w głowę, kopania po całym ciele.

Kolejnym elementem zawiadomienia jest uzasadnienie. W uzasadnieniu powinien zostać uwzględniony dokładny opis przestępstwa, zawierający informacje dotyczące zdarzenia, osoby sprawcy, zawiadamiającego. Osoba zgłaszająca powinna opisać również miejsce i czas przestępstwa. Warto również wspomnieć o świadkach zdarzenia i podać o ile znamy ich adresy. W tym miejscu warto również wskazać dowody takie jak – dokumenty oraz zaświadczenia lekarskie, które mogą ułatwić organom ścigania prowadzenie postępowania przygotowawczego.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 1972 roku zawarłam związek małżeński z Krzysztofem Kowalski. Od 2000 roku nasze wspólne pożycie ulegało znacznemu pogorszeniu. Mój mąż często nadużywał alkoholu. Pod wpływem alkoholu mój mąż stawał się agresywny, w skutek czego często dochodzi do używania wobec mnie wulgarnych i obelżywych słów oraz do naruszeń nietykalności cielesnej. Często dochodziło do sytuacji, gdy mój mąż bił mnie po całym ciele rękami. Wielokrotnie próbowałam powiadomić o swojej trudnej sytuacji rodzinnej Policję ale mąż zastraszał mnie grożąc mi pozbawieniem życia. W dniu 12 lipca 2015 roku podczas awantury mój mąż dotkliwie mnie pobił, wskutek czego doznałam licznych obrażeń ciała – pęknięcia czaszki. Pragnę wskazać, iż pomimo wielu próśb o podjęcie leczenia odwykowego mąż nie zamierza się poddać terapii, ani też nie dąży do poprawy naszej sytuacji rodzinnej. Mając na uwadze powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o wszczęcie postępowania karnego wobec Krzysztofa Kowalskiego zam. w Warszawie przy ul Królewicza Jakuba 22, 02-951. Jednocześnie pragnę wskazać, iż do niniejszego zawiadomienia została dołączone zaświadczenie lekarskie z dnia 12 lipca 2015 roku. Nadto wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka – Janinę Kłos zam. przy ulic Kwiatków 12, 09-345 Warszawa oraz Małgorzatę Mróz zamieszkałą przy ulicy Kochanowskiego 44 m. 7, 03 – 456 Warszawa. Pragnę wskazać, iż wskazani świadkowie wielokrotnie byli świadkami agresywnych zachowań mojego męża, nadto świadek Janina Kłos była świadkiem awantury w dniu 12 lipca 2015 roku.

Po przedstawieniu okoliczności przestępstwa zawiadomienie powinno zostać podpisane przez osobę zgłaszającą. Następnie należy umieścić spis wszystkich załączników, które zostały dołączone do zawiadomienia.

Anna Nowak

Załącznik:
1. Zaświadczenie lekarskie z dnia 12 lipca 2015 roku.

Podsumowując należy wskazać, iż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa to pierwszy krok do wszczęcia przez organy ścigania postępowania. Z tych względów, jeżeli zawiadamiający nie wskaże wszystkich okoliczności zdarzenia, jak również istotnych dowodów, będzie mógł to uczynić w czasie przesłuchania go w charakterze świadka. Należy podkreślić, iż każda osoba, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w późniejszym etapie postępowania przygotowawczego jest przesłuchiwana w charakterze świadka. Więcej na temat czynności procesowej – przesłuchania znajdziesz w artykule – czym jest przesłuchanie w charakterze świadka oraz uprawnienia świadka w toku przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Wzór zawiadomienia o przestępstwie

 1. Sylwia Winiarska pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Sylwia Winiarska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ 5 = sześć