Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Dlaczego warto złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Do napisania artykułu Dlaczego warto złożyć zawiadomienie o przestępstwie? skłoniło mnie pytanie czytelniczki bloga – „… popełniono przestępstwo przemocy domowej względem mojej mamy, czy powinna złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (..) jakie są argumenty za wniesieniem zawiadomienia ?…„. W … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Celem niniejszego artykułu Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie? jest wskazanie osób uprawnionych do złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie? W pierwszej kolejności należy wskazać, iż do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, bez … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego

Z tego artykułu Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego dowiesz się: Czy postanowienie takie można zaskarżyć ? Kto może wnieść zażalenie ? Gdzie wnieść zażalenie ? W jakim terminie ? Jak wygląda postępowanie po złożeniu zażalenia na postanowienie prokuratora … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 54 komentarze

Umorzenie śledztwa lub dochodzenia

Postępowanie przygotowawcze może zakończyć się wniesieniem przez Prokuratora aktu oskarżenia do Sądu. W pewnych przypadkach organ postępowania przygotowawczego do Sądu kieruje wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „W jakich przypadkach prokurator może wnieść do … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 11 komentarzy

Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa

Z artykułu Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa (dochodzenia) dowiesz się: jaki jest termin na złożenie zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa, do jakiego organu należy złożyć zażalenie, jak powinno wyglądać zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Zażalenie na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 46 komentarzy

Wnioski dowodowe w postępowaniu przygotowawczym

W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w toku przesłuchania w charakterze świadka, a także w późniejszym etapie postępowania pokrzywdzony może składać szereg wniosków dowodowych. W niniejszym artykule Wnioski dowodowe w postępowaniu przygotowawczym zostaną wskazane, jakie wnioski dowodowe można składać w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 19 komentarzy

Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego

W tym artykule Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego zostanie poruszona kwestia, jak można zareagować, w sytuacji gdy dochodzenie lub śledztwo toczy się zbyt wolno. Opieszałość Policji lub Prokuratury może uprawniać bowiem do wystąpienia przez pokrzywdzonego z pismem, które należy zatytułować: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy

Kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia o przestępstwie?

Celem niniejszego artykułu Kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia o przestępstwie? jest wskazanie na kim ciąży obowiązek złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 304 § 1 k.p.k. „..każdy, kto dowiedział się o … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego

W sytuacji, gdy jesteśmy pokrzywdzeni, nie wiemy jakie decyzje końcowe mogą zostać wydane w danym postępowaniu przygotowawczym, dlatego też w tym artykule wyjaśnimy jakie są sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego. Należy wskazać, iż nie zawsze Prokurator lub inny organ ścigania może … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka

Celem artykułu Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka jest wskazanie czym jest czynność procesowa przesłuchania świadka oraz jaki jest przebieg. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż przesłuchanie świadka jest jedną z głównych czynności pozwalających na uzyskanie dowodów w trakcie toczącego się … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 7 komentarzy